Orzeł na tle nieba
fot. Dicson / Unsplash
Oferta specjalna -25%

Drugi List do Koryntian

0 votes
Wyczyść

Przed wszystkim
Jest Słowo,
A Słowo
Jest u Boga,
A Bóg
Jest Słowem.

Ono jest przed wszystkim u Boga,
Przez nie wszystko jest,
A bez niego nic nie jest,
Co jest.

W nim jest życie,
A życie jest światłością człowieka,
A światłość w ciemnościach świeci,
A ciemność nie może jej stłumić.

Ono jest prawdziwą światłością,
Oświecającą każdego człowieka,
Który przychodzi na świat.

Słowo jest na świecie,
A świat przez nie powstał,
Ale świat go nie posiadł.
Przyszło do swojej własności,
Ale swoi go nie przyjęli,

Tym wszystkim jednak, którzy je przyjęli,
Dał On moc,
Aby się stali
Dziećmi Bożymi,
Mającymi wiarę w Imię Jego,
On,
Narodzony
Nie z krwi,
Ani z pożądliwości ciała,
Ani z pożądliwości męża,
Ale z Boga.

A Słowo jest Ciałem
I mieszka między nami,
A my oglądamy Jego chwałę,
Chwałę,
Którą Jedyny Syn,
Pełen łaski i prawdy
Otrzymał od Ojca.

Wszyscy czerpiemy z Jego pełni
Łaskę nad łaskami,
Albowiem Prawo dane jest przez Mojżesza,
A łaska i prawda
Przychodzą
Przez Jezusa Chrystusa.

Boga nikt nigdy nie widział.
Syn Jednorodzony,
On,
Który jest w łonie Boga,
Przynosi wieść.

nr 3–4, listopad–grudzień 1973

Prolog Ewangelii św. Jana
Roman Brandstaetter

ur. 3 stycznia 1906 r. w Tarnowie – zm. 28 września 1987 r. w Poznaniu. Poeta, prozaik, dramaturg, tłumacz, znawca Biblii. Urodził się w żydowskiej rodzinie inteligenckiej jako syn Ludwika i Marii z domu Brandstaetter. Jeg...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze