Zdjęcie Tomasza Gałuszki OP

Tomasz Gałuszka OP

urodzony 4 czerwca 1978 roku w Jarosławiu – dominikanin, historyk, mediewista, doktor habilitowany historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, nauczyciel akademicki, autor licznych artykułów i książek.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1999 roku, święcenia kapłańskie przyjął 8 grudnia 2004. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2009 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił doktorat.

Jest kierownikiem Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pracuje również jako sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Jest członkiem komisji historycznej krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Tomasz Gałuszka OP specjalizuje się w historii średniowiecza, szczególnie w tematach związanych z herezjami, ówczesnymi nowymi ruchami religijnymi, inkwizycją, papiestwem i dominikanami. Jego zainteresowania naukowe obejmują także paleografię i epigrafikę łacińską. Napisał trzy monografie naukowe oraz kilkadziesiąt artykułów. Jest znanym miłośnikiem trudnych tematów i zawiłych biografii.

Trzykrotny laureat konkursu „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w. Otrzymał je odpowiednio za rozprawę doktorską (2012), monografię pt. Henry Harrer`s „Tractatus contra beghardos” (2016) i za monografię Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja polsko-łacińska (2018).

W październiku 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi. Rok później otrzymał Laur Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w kategorii Naukowiec Roku.

Wykład pt. Doskonałość jako herezja

Autor m.in.: Henry Harrer’s Tractatus contra Beghardos. The Dominicans and Early Fourteenth Century Heresy in Lesser Poland, Inkwizytor też człowiek. Intrygujące karty Kościoła, Jezus i bestie. Jak pokonać swoje wady, Odnowa w łasce. Teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu. Jak dotknąć Boga i otrzymać charyzmaty, Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum cap. I-II. Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu oraz Piękny Bóg, Piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu. Redaktor Dominikanie w czasach krucjat, katedr i herezji.

Rekolekcje „Piękny Jezus. Piękny człowiek”

Mieszka w Krakowie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 29 grudnia.

Born 1978. He is a Dominican friar and director of The Dominican Historical Institute in Cracow. He also works as the academic secretary of The International Commission of History and Studies on Christianity (Polish Academy of Arts and Sciences), as a professor at the Dominican College and a lecturer at the Pope John Paul II Papal University in Cracow. He wrote books on Biblical studies in the 13th century and on Thomas Aquinas works, and he published tens of articles. He lives in Cracow.