Zdjęcie Tomasza Gałuszki OP

Tomasz Gałuszka OP

urodzony 4 czerwca 1978 roku w Jarosławiu – dominikanin, historyk, mediewista, doktor habilitowany historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor teologii, profesor Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, dyrektor Dominikańskiego Instytutu Historycznego, nauczyciel akademicki, autor licznych artykułów i książek.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1999 roku, święcenia kapłańskie przyjął 8 grudnia 2004. Studia teologiczne ukończył na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, a w 2009 roku na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego obronił doktorat.

Jest kierownikiem Katedry Historii Starożytnej i Średniowiecznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II. Pracuje również jako sekretarz naukowy Międzynarodowej Komisji Historii i Studiów nad Chrześcijaństwem przy Polskiej Akademii Umiejętności. Jest członkiem komisji historycznej krakowskiego oddziału Polskiej Akademii Nauk.

Tomasz Gałuszka OP specjalizuje się w historii średniowiecza, szczególnie w tematach związanych z herezjami, ówczesnymi nowymi ruchami religijnymi, inkwizycją, papiestwem i dominikanami. Jego zainteresowania naukowe obejmują także paleografię i epigrafikę łacińską. Napisał trzy monografie naukowe oraz kilkadziesiąt artykułów. Jest znanym miłośnikiem trudnych tematów i zawiłych biografii.

Trzykrotny laureat konkursu „Studiów Źródłoznawczych” im. prof. Stefana Kuczyńskiego dla najlepszych polskich książek z dziedziny źródłoznawstwa i nauk pomocniczych historii oraz książkowych edycji źródłowych z zakresu średniowiecza i okresu nowożytnego do końca XVIII w. Otrzymał je odpowiednio za rozprawę doktorską (2012), monografię pt. Henry Harrer`s „Tractatus contra beghardos” (2016) i za monografię Proces beginek świdnickich w 1332 roku. Studia historyczne i edycja polsko-łacińska (2018).

W październiku 2019 r. został odznaczony przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę Brązowym Krzyżem Zasługi. Rok później otrzymał Laur Studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w kategorii Naukowiec Roku.

Wykład pt. Doskonałość jako herezja

7 grudnia 2022 r., na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Tomasz Gałuszka OP obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską z teologii pt. „Piękny Bóg, piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu”. Praca została napisana pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Piotra Roszaka z Wydziału Teologicznego UMK. Recenzentami byli bp dr hab. Michał Janocha, prof. UW, ks. prof. dr hab. Jerzy Szymik z Uniwersytetu Śląskiego i ks. dr hab. Robert Woźniak, prof. UPJPII.

W rozprawie, Tomasz Gałuszka OP, wykorzystując podejście narracyjne szkoły Annales, rekonstruuje Tomaszową teologię piękna. Przeciwstawia się przy tym estetyzacji teologii, broniąc teologii estetycznej, to znaczy również takiej, która nie może pominąć milczeniem tego, co brzydkie i szpetne. W tej perspektywie proponuje umieścić rozważania na temat zła (jako naruszonego piękna) i Odkupienia.

Rozprawa ukazała się nakładem Wydawnictwa W drodze pt. Piękny Bóg, piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu i na jej kanwie autor nagrał także serię video na dominikanie.pl. [informacje za info.dominikanie.pl].

„Barokowy koncept posługujący się renesansowym obrazem dla zilustrowania średniowiecznej idei w nowoczesnej formie” – powiedział o okładce ks. bp Michał Janocha.

Współautor cykli tematycznych na łamach miesięcznika „W drodze”: Trudne karty Kościoła (2014), Dominikanie znani i nieznani (2016), Intrygujące karty Kościoła (2018).

Autor m.in.: Henry Harrer’s Tractatus contra Beghardos. The Dominicans and Early Fourteenth Century Heresy in Lesser Poland, Inkwizytor też człowiek. Intrygujące karty Kościoła, Jezus i bestie. Jak pokonać swoje wady, Odnowa w łasce. Teologia charyzmatów św. Tomasza z Akwinu. Jak dotknąć Boga i otrzymać charyzmaty, Tomasza z Akwinu Lectura Super Matheum cap. I-II. Studium historyczno-krytyczne i edycja tekstu, Piękny Bóg, piękny Człowiek. Zło z perspektywy teologii piękna Tomasza z Akwinu.

Współautor Chwalić, błogosławić, głosić. Przewodnik dominikański oraz Quodlibet [co się podoba]. Studia dominikańskie.

Redaktor pracy Dominikanie w czasach krucjat, katedr i herezji.

Rekolekcje „Piękny Jezus. Piękny człowiek”
Piękny Bóg, Piękny Człowiek [01] || Zło, cierpienie – właściwa perspektywa

Tomasz Gałuszka OP był gościem Dawida Kołodziejczyka OP w podcaście „Puzzle Wiary”, gdzie opowiadał o początkach Dominikanów w Polsce. Co łączyło św. Jacka Odrowąża OP z bp. Iwo Odrowążem i z bp. Wawrzyńcem? Jakim „cudem” Dominikanie stali się właścicielami tylu ziem na terytorium ówczesnej Polski? Dlaczego wspomniany już bp Iwo Odrowąż po śmierci został pochowany w krakowskim klasztorze Braci Kaznodziejów? Wiecie ile matek mają Dominikanie? Posłuchajcie.

Mieszka w Krakowie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 29 grudnia.

Born 1978. He is a Dominican friar and director of The Dominican Historical Institute in Cracow. He also works as the academic secretary of The International Commission of History and Studies on Christianity (Polish Academy of Arts and Sciences), as a professor at the Dominican College and a lecturer at the Pope John Paul II Papal University in Cracow. He wrote books on Biblical studies in the 13th century and on Thomas Aquinas works, and he published tens of articles. He lives in Cracow.