Tomasz Kalisz OP

urodzony 26 lutego 1992 r. w Nowym Sączu – dominikanin, duszpasterz akademicki, magister teologii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, sekretarz Dominikańskiego Instytutu Historycznego.

Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 2020 r. z rąk ks. biskupa Henryka Wejmana w kościele pw. św. Dominika w Szczecinie.

Przez rok posługiwał jako diakon w szczecińskiej parafii oo. dominikanów. Był odpowiedzialny za Wspólnotę Miłości Ukrzyżowanej, przygotowywał rodziców i chrzestnych do chrztu świętego dzieci oraz dorosłych do sakramentu bierzmowania. Pomagał także w głoszeniu Słowa Bożego na Mszach świętych dla dzieci.

Tomasz Kalisz OP jest obecnie sekretarzem Dominikańskiego Instytutu Historycznego w Krakowie, gdzie koordynuje projekt naukowo-wydawniczy Słownik dominikanów polskich w średniowieczu oraz Słownik Biograficzny Polskich Mendykantów w Średniowieczu pod adresem sop.dominikanie.pl.

Specjalizuje się w historii średniowiecznych dominikanów, kodykologii i prozopografii.

Współautor Dominikanie w czasach krucjat, katedr i herezji oraz Quodlibet [co się podoba]. Studia dominikańskie. Autor Ego praedicator. Zarys biografii Jana Falkenberga OP.

Tomasz Kalisz OP opowiada, czym zajmują się dominikańscy historycy.

Życzenia imieninowe przyjmuje 3 lipca.