Jean-Pierre Torrell OP

urodzony 1 sierpnia 1927 r. — francuski dominikanin, doktor teologii, historyk, jeden z najwybitniejszych znawców myśli św. Tomasza z Akwinu. Emerytowany profesor eklezjologii i chrystologii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu we Fryburgu. Były członek Komisji Leoniny — jeden z jej najbardziej uznanych specjalistów.

Jean-Pierre Torrell OP uzyskał doktorat z teologii na dominikańskich wydziałach Saulchoir w Paryżu. Specjalizował się w mediewistyce na Uniwersytecie w Montrealu. Wykładał teologię fundamentalną i eklezjologię w Studium Dominikanów w Tuluzie, następnie na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie i na Uniwersytecie St. Michael’s College w Toronto.

Autor wielu publikacji poświęconych Akwinacie. Benedykt XVI cytuje go jako „wielkiego specjalistę św. Tomasza” (homilia z 6 października 2006 r.; dostęp: 2021.06.01). Torrell OP opublikował wiele prac poświęconych m.in. Summa Theologica, którą tłumaczył, komentował i analizował. Jest autorem także autorem l’Encyclopédie: Jésus le Christ chez saint Thomas d’Aquin (Encyklopedia: Jezus Chrystus u św. Tomasza z Akwinu) wydanej przez Wydawnictwo Cerf.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazały się dotąd: Święty Tomasz z Akwinu. Mistrz duchowy (2003; oryg. Saint Thomas d' Aquin, maître spirituel), Po co nam świętość? (2008; oryg. Inutile saintete? L’homme dans le miroir de Dieu), Dziewica Maryja w wierze katolickiej (2013; oryg. La Vierge Marie dans la foi catholique). W czerwcu 2021 r. ukazał się X tom Dominikańskiej Biblioteki Teologii, czyli Wprowadzenie w św. Tomasza z Akwinu. Osoba i dzieło – nowe wydanie, gruntownie przeredagowane i poszerzone w kontekście najnowszych badań nad myślą Doktora Anielskiego.

Ojciec Jean-Pierre Torrell OP