ks. Wojciech Nowicki

urodzony 3 grudnia 1984 r. w Poznaniu – mgr politologii i teologii, duszpasterz dziennikarzy w archidiecezji poznańskiej, redaktor naczelny Radia Emaus i tygodnika „Przewodnik Katolicki”.

Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu. Po maturze w 2003 roku rozpoczął studia dziennikarskie na kierunku politologia na Wydziale Nauk Społecznych (obecnie: Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa) UAM, które ukończył w 2008 roku, uzyskując tytuł magistra politologii.

W 2008 r. rozpoczął formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i studia na Wydziale Teologicznym UAM w Poznaniu, które ukończył z tytułem magistra teologii w 2014 roku. 22 maja 2014 roku otrzymał święcenia kapłańskie w poznańskiej katedrze.

Arcybiskup Stanisław Gądecki mianował go w 2015 roku redaktorem, a w 2016 roku redaktorem naczelnym Radia Emaus. Od 2021 roku jest redaktorem naczelnym „Przewodnika Katolickiego”. Jest również duszpasterzem dziennikarzy w archidiecezji poznańskiej oraz asystentem kościelnym programów katolickich w poznańskim oddziale Telewizji Polskiej.

Ksiądz Wojciech Nowicki mieszka przy parafii pw. Najświętszego Serca Jezusa i św. Floriana na poznańskich Jeżycach, gdzie pomaga w duszpasterstwie.

Interesuje się kinematografią i fotografią. Jest pasjonatem myśli i osoby Benedykta XVI. Należy też do grona celebransów sprawujących liturgię w nadzwyczajnej formie rytu rzymskiego.

Razem z Tomaszem Grabowskim OP nagrał serię O liturgii krok po kroku, na podstawie której powstała książka Liturgia krok po kroku.