Alain Durel

urodzony w 1961 r. w Antony we Francji – pisarz i filozof, wcześniej aktor, autor sztuk i reżyser teatralny. Porzucił teatr po spotkaniu z pustelnikiem bratem Antoine’em.

Odbył wiele podróży, które kształtowały jego duchowość, m.in. do Egiptu i Indii. Zafascynowany chrześcijaństwem Wschodu kilkakrotnie odwiedził górę Athos. Przez rok był nowicjuszem w klasztorze Stawronikita. Przełożonym klasztoru był wówczas archimandryta Bazyli z Iwironu – jeden z ośmiu mędrców Wschodu.

Po powrocie do Francji Durel studiował w Saint-Serge Orthodox Theological Institute pod kierunkiem Oliviera Clémenta i Borisa Bobrinskoya. Przez rok prowadził życie pustelnika na południu Francji.

Bretońskie źródła

Alain Durel, Bretończyk po matce, interesuje się tradycyjną muzyką i tańcami Dolnej Bretanii. W 2017 roku wraz z żoną Florence stworzył duet grający na tradycyjnych instrumentach bretońskich (bombarde-binioù – rodzaj dud i klarnetu). Wspólnie wykonują utwory z repertuaru Vannes, głównie przy okazji różnych wydarzeń w Morbihan.

Nagrody

W 2011 r. Durel otrzymał nagrodę Journées du Livre Chrétien za książkę La Presqu’île interdite (Albin Michel, 2010) oraz został uhonorowany tytułem Ambasadora Międzykulturowego przez Klub UNESCO-Sorbonne.

Alain Durel jest autorem książek o duchowości Wschodu. Strona autora.

Bazyli z Iwironu jest jednym z mnichów, którego myśli znalazły się w książce Prier avec les Moines du Mont Athos. Książka ukaże się nakładem Wydawnictwa W drodze pt. Mądrość mnichów z góry Athos.