ksiądz Krzysztof Porosło

ks. Krzysztof Porosło

urodzony 28 lipca 1988 r w Szczucinie – doktor teologii dogmatycznej, pomysłodawca i współorganizator rekolekcji liturgicznych Mysterium fascinans, Archidiecezjalny Duszpasterz Akademicki w Archidiecezji Krakowskiej przy DA św. Anny, wykładowca na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii w Krakowie, Studium Dominicanum w Warszawie, Studium Muzyki Liturgicznej w Poznaniu.

W 2019 r. obronił doktorat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Navarra w Pampelunie (Hiszpania). Promotorem pracy pt. Pneumatologia Mszału hiszpańsko-mozarabskiego był ks. prof. Félix María Arocena.

Pasją ks. Krzysztofa Porosły jest teologia liturgii i jej popularyzowanie.

seria online „Jak modlić się liturgią?”

Publikował m.in. na łamach „W drodze”, „Gościa Niedzielnego”, „Niedzieli”, „Pastores”, „Listu”.

Autor kilkunastu książek poświęconych przede wszystkim zagadnieniom liturgicznym: Święta codzienność, Zobaczyć Boga, Kościół. Kocham i rozumiem. Redaktor książki Życie ze stratą. Pomoc dla rodziców po odejściu dzieci nienarodzonych.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazała się książka Siedem tajemnic. O sakramentach, której jest współautorem razem z Tomaszem Grabowskim OP.

Prowadzi stronę Baptysterium.