William S. Kurz SJ

jezuita, od 1976 r. doktor teologii na Uniwersytecie Yale. Przez ponad trzydzieści pięć lat związany z jezuicką uczelnią Marquette University w Milwaukee w stanie Wisconsin.

Profesor Kurz SJ specjalizuje się w egzegezie Nowego Testamentu, zwłaszcza Dziejów Apostolskich, św. Łukasza i pism św. Jana. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów naukowych i wielu książek na ten temat, w tym Reading Luke-Acts: Dynamics of Biblical Narrative. W języku polskim ukazała się jego książka Co Biblia mówi o końcu świata? Ujęcie katolickie.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazała się jego książka Acts of the Apostles, jako 5. tom serii: Dzieje Apostolskie. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.