Nathan Eubank

doktor filozofii (Duke University, NC, USA), profesor Nowego Testamentu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Notre Dame (Indiana, USA).

Był wykładowcą na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Nathan Eubank skupia się w swoich badaniach na ewangeliach synoptycznych i tekstach Świętego Pawła, a także na wczesnej recepcji i interpretacji tekstów biblijnych.

Jest autorem publikacji oraz książek, m.in. Wages of Cross-Bearing and Debt of Sin: The Economy of Heaven in Matthew’s Gospel (2013). Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazał się Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (oryg. First and Second Thessalonians; 2019). który jest 12. tomem serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.

Jak pisze Nathan Eubank w swoim komentarzu:

Pierwszy List do Tesaloniczan jest najprawdopodobniej najstarszym zachowanym listem i w istocie najstarszym zachowanym tekstem chrześcijańskim, ale św. Paweł, którego spotykamy na jego kartach, jest już doświadczonym apostołem. Zanim napisał którykolwiek ze swoich listów, które uczyniły go sławnym, spędził lata, nauczając Ewangelii na wschodzie cesarstwa rzymskiego. Około roku 49 Paweł rozpoczyna nowy okres swojej misyjnej aktywności, wyruszając w podróż na zachód, która zaprowadzi go do rzymskiej prowincji Macedonii. Podróżując Via Egnatia, drogą prowadzącą z Bizancjum do wybrzeża Adriatyku, przybywa do Filippi, gdzie znajduje Kościół w samym środku znaczącego sporu (1 Tes 2,12). Następnie udaje się na południowy wschód do stolicy Macedonii, ruchliwego portu w Tesalonice.

(…)

W liście Paweł stara się dopełnić wszystkich tych rzeczy, których dokonałby osobiście, gdyby mógł przyjść do Tesaloniki: ponownie nawiązać przyjaźnie, podnieść na duchu załamanych, nawoływać ich do większej wierności w określonych obszarach i dawać nowe wskazówki odnośnie do losu tych, którzy zmarli przed powrotem Pana.

(…)

Drugi List do Tesaloniczan może być najpewniej drugim najstarszym tekstem. Listy Pawła są jedynymi starożytnymi greckimi listami, z którymi styka się dziś wielu współczesnych czytelników, a zatem łatwo jest nie zauważyć tego, jak – z jednej strony – są zwykłe, i tego, jak – to z drugiej strony – niezwykła jednak okazuje się twórczość apostoła.