Zdjęcie Mary Healy

Mary Healy

urodzona w 1964 r. – doktor teologii, światowej sławy biblistka, studiowała na Franciszkańskim Uniwersytecie Steubenville, na Katolickim Uniwersytecie Ameryki w Waszyngtonie i w założonym z inicjatywy Jana Pawła II Międzynarodowym Instytucie Teologicznym (ITI) w Gaming (Austria). Doktorat z teologii biblijnej obroniła w 2000 roku na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie.

Mary Healy wykłada Pismo Święte w Wyższym Seminarium Duchownym Najświętszego Serca Pana Jezusa w Detroit oraz w St. Paul Center for Biblical Theology.

Wywiad z Mary Healy

Redaguje serię wydawniczą Catholic Commentary on Sacred Scripture (wydawaną w języku polskim przez Wydawnictwo W drodze pt. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego). Jest też autorką dwóch tomów tej serii: Ewangelia według św. Marka. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego oraz List do Hebrajczyków.

Przewodniczy Doktrynalnej Komisji ds. Międzynarodowej Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej w Rzymie. W 2014 roku papież Franciszek zaprosił ją – jako jedną z pierwszych trzech kobiet – do współpracy w Papieskiej Komisji Biblijnej.

Healy jest międzynarodowym mówcą konferencyjnym, autorką kilkunastu książek i wielu publikacji. Porusza tematy tematy związane z ewangelizacją, uzdrowieniem i życiem duchowym, w ścisłym odniesieniu do Pisma Świętego.

Dlaczego Bóg nie wysłuchuje moich modlitw?