Misja Wydawnictwa W drodze

Pomagamy czytelnikom w pogłębianiu życia duchowego i porządkowaniu wiedzy na temat wiary i praktyki życia chrześcijańskiego.

Jesteśmy wydawnictwem dominikańskim. Dominikanie prowadzą nasze wydawnictwo, ponieważ chcą wykorzystać wszystkie dostępne środki do głoszenia ewangelii o Jezusie Chrystusie. Nasza działalność jest więc narzędziem w misji głoszenia. 

Publikacje W drodze kierowane są przede wszystkim do „wykształconych niespecjalistów”, świeckich i duchownych animatorów i duszpasterzy, a także do pracowników naukowych.

Znaczącą część naszej oferty stanowią poradniki i pomoce, które ułatwiają czytelnikom zrozumienie i argumentowanie zasad wiary oraz odpowiadają na stawiane przez nich pytania dotyczące wiary i moralności. 

Publikujemy tytuły, które przyjmują różne formy literackie, przyświeca im jednak ten sam cel – głoszenie prawdy o Chrystusie i pomoc w przeżywaniu wiary w życiu codziennym.

W doborze publikacji kierujemy się nadrzędną zasadą wierności nauczaniu Kościoła katolickiego, przyznając pierwszeństwo książkom mówiącym o wierze chrześcijańskiej z perspektywy katolickiej. 

Nasze publikacje 

  • tłumaczą prawdy wiary, 
  • pomagają w lekturze i medytacji słowa Bożego, 
  • wskazują właściwą praktykę modlitwy i życia chrześcijańskiego,
  • pomagają odpowiadać na wyzwania stawiane przez współczesną kulturę, 
  • wspierają w rzetelnym poznawaniu historii i teraźniejszości Kościoła, tradycji świętych, 
  • duchowości i praktyki życia chrześcijańskiego,
  • pomagają w zachowaniu tradycji intelektualnej i duchowej dominikanów, a więc kultywowaniu pamięci o świętych i Zakonie Kaznodziejskim.

Pomagamy czytelnikom w podnoszeniu kwalifikacji i zdobywaniu rzetelnej wiedzy. W konsekwencji: w pogłębianiu ich utożsamiania się z nauczaniem Kościoła katolickiego.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze