Fundusz Przyjaciół W drodze

Dlaczego prosimy o wsparcie?

Działamy non for profit. Zysk widzimy w kształtowaniu myślenia i działania czytelników. Zależy nam na zwiększeniu zasięgu, a nie na pomnożeniu dochodu. Dlatego staramy się, by miesięcznik i książki były dostępne w jak najbardziej przystępnych cenach. Ten fakt ośmiela nas do szukania wsparcia misji wydawnictwa u osób, które podzielają nasze przekonania i podobnie widzą sens działania w Kościele.

Prosimy, abyś włączył się w tworzenie Kościoła osób zdecydowanych na wiarę w Jezusa Chrystusa, które nie boją się świata, są mądre życiowo i odważnie przyjmują wszystkich, kochając i wymagając z szacunkiem. Takich, które znają doktrynę, ale nie są doktrynerami, dumne z wiary odważnie głoszą ewangeliczny katolicyzm, przekazując Słowo i tradycję oraz biorąc odpowiedzialność za swoje czyny i wspólnotę osób wierzących.

Twoja pomoc umożliwi nam kontynuowanie działalności, którą czytelnicy doceniają już od blisko 50 lat. Dzięki Twojej pomocy będziemy w stanie się rozwijać i zwiększać oddziaływanie na Kościół i świat. Chcemy dotrzeć z naszą ofertą do tych, którzy jeszcze z niej nie korzystali, a to wymaga nakładów na działania marketingowe, rozszerzenie obecności w mediach tradycyjnych i internetowych. Jesteśmy przekonani, że z naszej pracy może skorzystać szerokie grono czytelników, o ile tylko zdołamy do nich dotrzeć. Osoby mieszkające w mniejszych ośrodkach, pozbawione dostępu do współczesnego duszpasterstwa, biorące udział w życiu wiejskich parafii… Oni wszyscy mogą rozwinąć się dzięki Twojej pomocy.

W szczególności zamierzamy wzmocnić promocję miesięcznika „W drodze” oraz zacieśnić współpracę z portalem dominikanie.pl. W ten sposób będziemy mogli dotrzeć do osób potrzebujących efektów naszej pracy.  Będziemy Ci wdzięczni za pomoc w osiągnieciu tego celu!

Jak dołączyć do Funduszu?

Przede wszystkim prosimy Cię o modlitwę, byśmy wiedzieli, jak unikać błędów i trafić do celu. Nie chcemy być ślepymi przewodnikami ślepych.

Prosimy Cię również o przekazanie darowizny. Rozważ, czy możesz ustalić stały przelew na rzecz naszej misji. Ta forma wsparcia, nawet jeśli będzie niewielka, jest dla nas szczególnie cenna. Ułatwi nam planować budżet kolejnych przedsięwzięć.

Informacja o osobach wspierających Fundusz w formie podziękowań pojawi się w najbliższym numerze miesięcznika „W drodze”.

Jeśli chcesz zostać anonimowym darczyńcą, dokonaj wpłaty bezpośrednio konto bankowe: PKO BP SA II O. Poznań 08 1020 4027 0000 1902 0373 2211, Wydawnictwo W drodze, ul. Kościuszki 99, 61-716 Poznań, z dopiskiem Fundusz przyjaciół – anonim.

Prowadząc działalność gospodarczą możesz włączyć się także w nasze działanie poprzez wykupienie reklam w miesięczniku „W drodze”. Wszelkie informacje na temat reklamy znajdziesz tutaj.

Ważnym wsparciem naszego pisma jest zamówienie prenumeraty. Dlatego zapraszamy Cię do grona stałych Czytelników miesięcznika „W drodze”. Wszelkie informacje na temat prenumeraty znajdziesz tutaj.

Cel naszego wydawnictwa

Wydawnictwo W drodze tworzy książki i miesięcznik dla szukających drogi. Jesteśmy przekonani, że właściwy kierunek życia wyznacza jego cel ostateczny. Dlatego inspirujemy, towarzyszymy i pomagamy w łączeniu wiary z codziennością. Zachęcamy do rozwoju osobistego, intelektualnego i duchowego. Chcemy, by publikowane przez nas treści były wsparciem dla osób, szukających wskazówek i argumentów pomocnych w zrozumieniu wiary. Dbamy o to, by nasze publikacje cechowały się odpowiednim poziomem merytorycznym, były pomocne, rozwijały intelektualnie i kształtowały właściwe postawy. Piszemy wnikliwie, odważnie i przystępnie o sprawach aktualnych, trudnych i ważnych dla chrześcijan. Nie boimy się podejmowania tematów trudnych, ale unikamy taniej sensacji. Nie skupiamy się na literaturze dewocyjnej, narodowościowej i opartej o osobliwości związane ze światem nadprzyrodzonym.

Dajemy dostęp do treści, które:

 • pogłębiają rozumienie nauczania Kościoła,
 • kształtują moralność szczególnie w rodzinie i pracy,
 • prowadzą do świętości i prowadzą w życiu duchowym,
 • pomagają odnaleźć się w debacie społecznej,
 • promują piękno, mądrość i dobro.

Działamy z dominikanami i dla dominikanów

Swoją działalnością wpisujemy się w misję zakonu dominikanów. Podobnie jak oni, istniejemy dla tych, którzy w Kościele poszukują dialogu i swojego miejsca oraz sposobów takiego kształtowania codziennego życia, które pozwolą zintegrować je z wyznawaną wiarą. Jesteśmy przekonani, że ambitne, inteligentne treści są konieczne, by lepiej rozumieć wiarę i stosować ją każdego dnia. Dlatego konsekwentnie od lat budujemy spójną ofertę treści dostępnych w miesięczniku, książkach i na stronie internetowej.

Wydawnictwo działa dla tych samych ludzi, dla których powstali, żyją i pracują dominikanie:

 • katolików, by pogłębić ich rozumienie i stałość wiary oraz modlić się z nimi, a także tworzyć „ekosystem wiary”,
 • osób potrzebujących edukacji, by zapewnić wykształcenie filozoficzne i teologiczne, wrażliwe na zaangażowanie społeczne i polityczne,
 • wątpiących, by dostarczyć im racjonalnych argumentów przemawiających za wiarą,
 • poszukujących, by wskazać im drogę do celu,
 • trwających w błędnym pojęciu Boga i Kościoła, by doprowadzić ich do jedności,
 • agnostyków i ateistów, by z wyczuciem skierować ich w kierunku wiary w Boga.

Dajemy dominikanom narzędzie do wypełniania ich misji. Dlatego część oferty kierujemy bezpośrednio do dominikanów i wspierających ich osób świeckich. Poświęcamy naszą pracę osobom dorosłym, które chcą rozwijać się duchowo i intelektualnie przez kontakt z ambitną literaturą religijną.

Na zakończenie

Serdecznie dziękujemy każdemu z Was, kto wspiera nas przez modlitwę, darowizny, zakup książek i miesięcznika, zamieszczanie reklam i prenumeratę miesięcznika „W drodze”. Jest to dla nas nieoceniona pomoc i zobowiązanie, by kontynuować naszą misję. Staramy się coraz lepiej ją wypełniać, aby Wasze zaangażowanie przynosiło jak najlepsze owoce. W intencji Przyjaciół W drodze każdego miesiąca celebrujemy dedykowaną im Mszę świętą.