Zdjęcie WIlfrida Stinissena OCD

Wilfrid Stinissen OCD

(ur. 10 stycznia 1927 r. w Antwerpii, Belgia – zm. 30 listopada 2013 r. w Tågarp, Szwecja) – belgijski karmelita bosy, doktor filozofii, współzałożyciel klasztoru w szwedzkim Norabby, znany w całej Skandynawii rekolekcjonista, ważna postać nie tylko szwedzkiego chrześcijaństwa.

Pochodził z głęboko wierzącej rodziny. W wieku szesnastu lat wstąpił do zakonu karmelitów bosych w Brugii. W 1951 roku przyjął święcenia kapłańskie, a osiem lat później obronił doktorat na Katolickim Uniwersytecie w Lowanium z dzieła Arystotelesa Etyka nikomachejska.

W 1967 roku wraz z trzema współbraćmi założył klasztor w Norabby w Szwecji, a w 1981 roku został przeorem tamtejszej wspólnoty.

Pochłonięty przede wszystkim teologią duchowości karmelitańskiej i modlitwą Jezusową bardzo rzadko opuszczał klasztorne mury. W latach 80-tych zaczął publikować książki, pozostawił około 20 dzieł, które przetłumaczono na wiele języków.

Był dobrze znaną postacią w szwedzkim chrześcijaństwie. Jego książki doceniali nie tylko katolicy, ale również chrześcijanie innych wyznań, szczególnie protestanckich. Posiadał umiejętność poruszania czytelników na poziomie uniwersalnego pragnienia Boga, znajdującego się w sercu każdego człowieka. W naturalny i lekki sposób poruszał tematy związane z obecnością i działaniem Boga, oryginalnie łącząc prostotę z duchową głębią.

Wydawnictwo W drodze opublikowało polskie tłumaczenia jego książek: Dziś jest Dzień Pański, Młode wino. O owocach Ducha Świętego, Spowiedź. Sakrament odpuszczenia grzechów. Kilka myśli w obronie sakramentu pokuty, Wędrówka wewnętrzna. Śladem św. Teresy z Ávili, Wieczność pośrodku czasu, Ani joga, ani zen. Chrześcijańska medytacja głębi, Powiedz im o Maryi, Słowo jest blisko ciebie, Terapia duchowa, Imię Jezus jest w Tobie. O modlitwie nieustannej, Ja nie umieram – wstępuję w życie, Panie, naucz nas modlić się. Ku modlitwie milczenia, Słyszysz szum wiatru?, Książeczka o dobrym czasie, Człowiek prawdziwy, Prosta droga do świętości. Śladem św. Teresy z Lisieux oraz wywiad Twarzą w twarz. Rozmowa o wierze chrześcijan.