Francis Martin

Francis Martin

(ur. 20 października 1930 r. w Bronksie w Nowym Jorku – zm. 11 sierpnia 2017 r.) – był kapłanem archidiecezji Waszyngtonu DC, biblistą, wykładowcą, promotorem i światowej sławy znawcą Pisma Świętego.

Studiował urbanistykę i ekonomię, żeby zostać bankierem inwestycyjnym na Wall Street, ale ostatecznie jego powołaniem okazało się kapłaństwo i studiowanie Biblii. Święcenia przyjął 23 grudnia 1956 r.

Doktorat uzyskał w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie (Biblicum). Jego studia zbiegły się z Soborem Watykańskim II, dzięki czemu miał okazję słuchać a także poznać niektórych uczestników. Wykładał na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie, w École Biblique et Archéologique w Jerozolimie (1971-1973 i 1976-1978), a następnie został profesorem w Dominican House of Studies w Waszyngtonie. Przeszedł na emeryturę w 2010 r.

Był kapelanem wspólnoty Matki Bożej w Gaithersburg w stanie Maryland. Założył Father Francis Martin Ministries (FFMM).

Jego miłość do Pisma Świętego sięga dzieciństwa. W wieku około 6 lat chciał uczyć dzieci z sąsiedztwa, czy tego chciały, czy nie. Zainteresowanie Biblią pogłębiło się, gdy jego nauczyciel w żydowskiej szkole średniej powiedział mu, że Stary Testament został pierwotnie napisany po hebrajsku. Kiedy po raz pierwszy zobaczył tekst hebrajski, wiedział, że będzie uczył się hebrajskiego, aby móc czytać Stary Testament w języku oryginalnym.

Oprócz hebrajskiego płynnie posługiwał się również językiem aramejskim, greckim, arabskim, łaciną, francuskim, niemieckim i kilkoma innymi.

Jednym z jego ulubionych fragmentów był Hbr 4,12:

Albowiem słowo Boże jest żywe i czynne, ostrzejsze niż jakikolwiek miecz obosieczny.

Dla tych, którzy się z nim zetknęli był wspaniałym przykładem, jak studiować i kochać Pismo Święte.

Założyciel The Word Proclaimed Institute (WPI), organizacji zajmującej się pomocą duchowieństwu i świeckim w nauczaniu i głoszeniu Słowa Bożego. 21 października 2017 r. WPI otrzymało Nagrodę Papieża Franciszka od katolickiej organizacji Caritas in Veritate International.

Występował w EWTN, programach radiowych, tworzył i nagrywał komentarze biblijne dla WPI.

Umarł w wieku 87 lat otoczony rodziną, przyjaciółmi i kapłanami.

Jego święte życie zostało przerwane równie świętą i spokojną śmiercią

– napisała Arina O. Grossu we wspomnieniu Pokorny człowiek i duchowy olbrzym.

Wraz z Williamem M. Wrightem IV jest autorem tomu Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.