William M. Wright IV

William M. Wright IV

profesor teologii na Uniwersytecie Duquesne w Pittsburghu w Pensylwanii i członek Studiorum Novi Testamenti Societas, doktorat z teologii uzyskał w Emory University, świecki dominikanin (tercjarz).

Jest badaczem Nowego Testamentu specjalizującym się w pismach Janowych. Jego zainteresowania obejmują także rolę grecko-rzymskiej retoryki, krytyki literackiej i estetyki w Ewangeliach, wykorzystanie przednowoczesnej historii recepcji jako źródła teologicznego i interpretacyjnego w świetle katolickiej odnowy oraz teoretyczne podstawy egzegezy biblijnej.

Wright IV został wybrany do Studiorum Novi Testamenti Societas i Akademii Teologii Katolickiej. Działa w amerykańskim Lutheran-Roman Catholic Ecumenical Dialogue (luterańsko-rzymskokatolicki dialog ekumeniczny).

Jest autorem wielu artykułów i książek m.in. Rhetoric and Theology. Figural Reading of John 9. Wraz z Francisem Martinem jest autorem tomu Ewangelia według św. Jana. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego.