Jarosław Krawiec OP

urodzony w 1978 r. – dominikanin, wieloletni duszpasterz grupy Charytatywni Freta, przez wiele lat dyrektor Sekretariatu Misyjnego, od września 2020 r. wikariusz Wikariatu Ukrainy.

Po maturze studiował cztery semestry na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1999 roku. W roku 2004 złożył śluby wieczyste oraz przyjął święcenia diakonatu i prezbiteratu. Po święceniach pracował w Poznaniu, Warszawie i Dublinie.

Pełnił funkcje Promotora Powołań, dyrektora Sekretariatu Misyjnego oraz duszpasterza Polaków w Dublinie (Irlandia). Z Ukrainą związany od ponad 10 lat: pracował w Kijowie i Czortkowie, gdzie pełnił funkcje przełożonego domu i ekonoma Wikariatu.

O utraconych klasztorach na Wschodzie

W 2014 roku wrócił do Polski i ponownie objął Dominikański Sekretariat Misyjny, który wspiera polskich dominikanów pracujących poza Polską. Ojciec Krawiec stworzył i prowadził w Warszawie duszpasterstwo Ukraińców. W tym czasie skończył studia z prawa kanonicznego uzyskując tytuł magistra.

O misjach dominikańskich i nie tylko

Od 2018 r. był radnym prowincji i członkiem rady ekonomicznej. 9 września 2020 r. w klasztorze św. Jacka ojciec Krawiec OP, wobec ojca prowincjała Pawła Kozackiego OP i zgromadzonych braci, przyjął urząd wikariusza Wikariatu Ukrainy.

„Listy z Kijowa” («Lettres de Kiev») Jarosława Krawca OP, czyli wiadomości z ogarniętej wojną Ukrainy publikowane m.in. na info.dominikanie.pl, otrzymały nagrodę „Good News 2022” przyznawaną przez Konferencję Episkopatu Szwajcarii oraz serwis Cath-Info.

Jarosław Krawiec OP był bohaterem pierwszego odcinka serii reportaży „Dominikańska Ukraina. Rozmowy o. Pawła Kozackiego OP”.

Wikariat Ukrainy – Kijów. Rozmowa z Jarosławem Krawcem OP

Nagroda Ministra Spraw Zagranicznych „Pro Dignitate Humana” dla Domu św. Marcina de Porres w Fastowie (Ukraina). Wyróżnienie z rąk Ministra Spraw Zagranicznych Zbigniewa Raua odebrał Jarosław Krawiec OP, Wikariusz Prowincjalny dominikanów na Ukrainie. Dom św. Marcina powstał z myślą o opiece nad dziećmi z niepełnosprawnościami i wydawaniu posiłków dla seniorów. Działalność Domu, która rozwijała się z biegiem lat, skupiła wokół siebie lokalną społeczność i doprowadziła do zbudowania wspólnoty ludzi wzajemnie troszczących się o siebie. Od początku rosyjskiej agresji na Ukrainę Dom św. Marcina zaangażował się w pomoc humanitarną i wsparcie dla uchodźców wewnętrznych.

Jarosław Krawiec OP Wikariusz Prowincjalny na Ukrainie i minister Spraw Zagranicznych Zbigniew Rau wręczający nagrodę Pro Dignitate Humana dla Domu Świętego Marcina de Porres w Fastowie
fot. Sebastian Indra / MSZ

Nagroda „Pro Dignitate Humana” jest przyznawana od 11 lat, osobie lub organizacji pozarządowej za działania w obronie praw osób prześladowanych i narażonych na represje oraz niezłomną postawę w obronie praw jednostki i poszanowania godności ludzkiej. Więcej na stronie MSZ.

Życzenia imieninowe przyjmuje 21 stycznia.