Jarosław Krawiec OP

urodzony w 1978 r. – dominikanin, duszpasterz grupy Charytatywni Freta, wieloletni dyrektor Sekretariatu Misyjnego, od września 2020 r. wikariusz Wikariatu Ukrainy.

Po maturze studiował cztery semestry na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 1999 roku. W roku 2004 złożył śluby wieczyste oraz przyjął święcenia diakonatu i prezbiteratu. Po święceniach pracował w Poznaniu, Warszawie i Dublinie.

Pełnił funkcje Promotora Powołań, Dyrektora Sekretariatu Misyjnego oraz Duszpasterza Polaków w Irlandii. Przebywał na Ukrainie, w Kijowie i Czortkowie, gdzie pełnił funkcje przełożonego domu i ekonoma Wikariatu.

O utraconych klasztorach na Wschodzie

W 2014 roku wrócił do Polski i ponownie objął Dominikański Sekretariat Misyjny, który wspiera polskich dominikanów pracujących poza Polską. Ojciec Krawiec stworzył i prowadził w Warszawie duszpasterstwo Ukraińców. W tym czasie skończył studia z prawa kanonicznego uzyskując tytuł magistra.

O misjach dominikańskich i nie tylko

Od 2018 r. był radnym prowincji i członkiem rady ekonomicznej. 9 września 2020 r. w klasztorze św. Jacka ojciec Krawiec OP, wobec ojca prowincjała Pawła Kozackiego OP i zgromadzonych braci, przyjął urząd wikariusza Wikariatu Ukrainy.

Życzenia imieninowe przyjmuje 21 stycznia.