Jakub Gonciarz OP

urodzony 20 maja 1970 r. – dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, ojciec duchowny dekanatu lwowskiego, wikariusz prowincjała dla braci w Chmielnickim, promotor fraterni świeckich św. Dominika Wikariatu Ukrainy, koordynator do spraw ochrony niepełnoletnich na Ukrainie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku.

Rekolekcjonista w Domu Rekolekcyjnym w Korbielowie (2000-2006), były przełożony domu zakonnego we Lwowie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 25 lipca.

Pierwsi dwaj dominikanie przybyli do Chmielnickiego stosunkowo niedawno, bo w grudniu 2016 roku. Miejscowy biskup, Leon Dubrawski zaprosił Braci Kaznodziejów, by przy prowadzonej przez diecezjalnych kapłanów parafii p.w. Chrystusa Króla Wszechświata poprowadzili duszpasterstwo dla inteligencji (nauczyciele i pracownicy służby zdrowia) oraz dla młodzieży. – więcej o wspólnocie w Chmielnickim (do 1954 r. Płoskirów) na info.dominikanie.pl.