Jakub Gonciarz OP

urodzony 20 maja 1970 r. – dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, ojciec duchowny dekanatu lwowskiego, wikariusz prowincjała dla braci w *Chmielnickim, promotor fraterni świeckich św. Dominika Wikariatu Ukrainy, były przełożony domu zakonnego we Lwowie. Koordynator do spraw ochrony niepełnoletnich na Ukrainie. Obecnie ekonom Wikariatu i koordynator nowego projektu w Czortkowie.

Święcenia kapłańskie otrzymał 25 maja 1996 roku.

Sekretarz Polskiej Prowincji (1998-2003), rekolekcjonista w Domu Rekolekcyjnym w Korbielowie (2000-2006), dyrektor Domu Rekolekcyjnego w Korbielowie (2004-2006), wychowawca braci studentów w Krakowie (2006-2010).

Fotograf amator.

*Pierwsi dwaj dominikanie przybyli do Chmielnickiego stosunkowo niedawno, bo w grudniu 2016 roku. Miejscowy biskup, Leon Dubrawski zaprosił Braci Kaznodziejów, by przy prowadzonej przez diecezjalnych kapłanów parafii p.w. Chrystusa Króla Wszechświata poprowadzili duszpasterstwo dla inteligencji (nauczyciele i pracownicy służby zdrowia) oraz dla młodzieży. – więcej o wspólnocie w Chmielnickim (do 1954 r. Płoskirów) na info.dominikanie.pl.

Życzenia imieninowe przyjmuje 25 lipca.