Pablo T. Gadenz

urodzony w 1967 r. – kapłan diecezjalny w Trenton w stanie New Jersey, dr teologii, wykładowca.

Przed wstąpieniem do seminarium ukończył studia na Uniwersytetach Princeton i Columbia. Egzamin licencjacki z biblistyki (2005) złożył w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, doktorat (2008) obronił na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim.

Obecnie pracuje jako profesor nadzwyczajny na Uniwersytecie Seton Hall w South Orange w stanie New Jersey. Należy do Katolickiego Towarzystwa Biblijnego Ameryki (Catholic Biblical Association of America) i Towarzystwa Literatury Biblijnej (Society of Biblical Literature).

Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół analizy narracyjnej Ewangelii, retoryki Listów św. Pawła i interpretacji teologicznej Pisma Świętego.

Na swoim koncie ma wiele cennych publikacji, m.in.: Ewangelia według św. Łukasza. Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (The Gospel of Luke. Catholic Commentary on Sacred Scripture), Called from the Jews and from the Gentiles: Pauline Ecclesiology in Romans 9-11, Jesus the New Temple in the Thought of Pope Benedict XVI, Getting Perspective on Recent Discussions of Paul, Hermeneutical Insights on the Gospels: Ratzinger’s Jesus of Nazareth in Retrospect.