George T. Montague SM

dr teologii (Fryburg, Szwajcaria), marianista. Był rektorem seminarium w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Przez sześć lat służył jako mistrz nowicjatu w Katmandu w Nepalu. Pełnił funkcję prezesa Katolickiego Towarzystwa Biblijnego Ameryki (Catholic Biblical Association of America), a także redaktora „The Catholic Biblical Quarterly”.

Obecnie pracuje jako profesor teologii na St. Mary’s University w San Antonio w Teksasie. Jest cenionym na całym świecie wykładowcą.

W 1995 roku, wraz z o. Bobem Hoganem, założył nową wspólnotę zakonną, należącą do rodziny marianistów: Braci Umiłowanego Ucznia (Brothers of the Beloved Disciple), którą kieruje do dzisiaj.

Napisał ponad trzydzieści książek, zarówno naukowych, jak i popularnych, na temat duchowości, Starego i Nowego Testamentu, teologii Ducha Świętego.

George T. Montague SM jest autorem tomów w serii Katolicki Komentarz do Pisma Świętego (Catholic Commentary on Sacred Scripture) – First and Second Timothy, Titus oraz First Corinthians. 7. tom serii KKPŚ Pierwszy List do Koryntian ukaże się nakładem Wydawnictwa W drodze w sierpniu 2021 roku.