Grafika Nasi partnerzy

Nasi partnerzy

Jesteśmy wydawnictwem polskich braci dominikanów, dlatego czujemy się integralną częścią wspólnoty skupionej wokół Zakonu Braci Kaznodziejów (łac. Ordo Fratrum Praedicatorum).

Współpracujemy z wybitnymi autorami, filozofami, teologami, psychologami oraz instytucjami. 

Zależy nam na tym, aby środowisko, któremu bliskie są sprawy związane z głoszeniem Ewangelii oraz wspieraniem rozwoju psychicznego i duchowego każdego człowieka, stale się rozwijało i wzajemnie inspirowało.  

Do grona naszych najbliższych partnerów należą: 


Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, która w intelektualnym i duchowym dorobku Karola Wojtyły poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania i wyzwania współczesnego świata. 

Dominikanie.pl to katolicka platforma wideo. Publikowane są na niej filmy formacyjne, biblijne, teologiczne, wychowawcze, a także rozrywkowe.


Dominikański Instytut Historyczny w Krakowie (DIH) to utworzona w 2006 r. jednostka naukowa prowadząca interdyscyplinarne badania nad szeroko rozumianą historią Zakonu Kaznodziejskiego. 


Fundacja Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii powstała w 2010 roku. Jej celem jest działalność edukacyjna w zakresie filozofii i teologii.


Dominikański Ośrodek Kaznodziejski szkoli księży, organizuje warsztaty i konferencje na temat głoszenia Słowa. Bada dominikańską tradycję przepowiadania oraz współczesne sposoby ewangelizowania.


Fundacja Prodoteo popularyzuje wiedzę z zakresu apologetyki chrześcijańskiej i znajomości Pisma Świętego. Współtworzy z Wydawnictwem W drodze serię Apologetyka.

Fundacja Dominikański Ośrodek Liturgiczny uczy wiary i udostępnia narzędzia do jej przeżywania w liturgii. Wierzy, że dzięki temu odnowi się Kościół.


Fundacja En Arche działa na rzecz nauki i edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem naukowych koncepcji pochodzenia Wszechświata i życia, w tym człowieka. 


Fundacja Pro Futuro Theologiae powstała w 2014 roku. Jej celem jest wspieranie i promowanie Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Fundacja podejmuje inicjatywy służące umocnieniu pozycji naukowej Wydziału w Polsce oraz na świecie.

Info.dominikanie.pl to oficjalny dominikański portal, na którym publikowane są aktualności z życia Zakonu Braci Kaznodziejów.


Świeccy Dominikanie – Zakon Dominikański od początku swojego istnienia składa się z trzech gałęzi: braci, mniszek i świeckich. Świecka gałąź funkcjonuje w oparciu o Regułę Fraterni Świeckich św. Dominika, zatwierdzoną przez Generała Zakonu.


Instytut Naturalnego Planowania Rodziny to organizacja, której celem jest działalność na rzecz par starających się o poczęcie dzieci.


Instytut Tomistyczny zajmuje się prowadzeniem, animowaniem i promocją prac badawczych, edytorskich i translatorskich związanych ze studiami nad historią teologii. Współtworzy z Wydawnictwem W drodze m.in. serię Epistemologia.

Instytut Tertio Millennio stwarza przestrzeń młodym ludziom do dyskusji, debat i spotkań z autorytetami w dziedzinie polityki, gospodarki i kultury. Kształci młode pokolenie w oparciu o katolicką naukę społeczną, poruszając tematykę etyki chrześcijańskiej i przygotowując chrześcijan do wychodzenia na współczesne areopagi.


Lednica 2000 Ogólnopolskie Spotkanie Młodych to największe w Polsce coroczne spotkanie katolickiej młodzieży z Polski, a od kilku lat również z zagranicy. Jej założycielem był Jan Góra OP.


Laboratorium Psychoedukacji powstało w roku 1978 jako pierwszy w Polsce niepubliczny ośrodek zajmujący się psychoterapią, treningami, szkoleniami i pomocą psychologiczną.


Pracownia Dialogu jest niepublicznym ośrodkiem pomocy psychologicznej funkcjonującym w ramach Fundacji Pomocy Psychologicznej Pracownia Dialogu. Głównym celem Fundacji jest wspieranie i rozwój psychoterapii zgodnie ze standardami profesjonalnymi i etycznymi oraz działanie na rzecz integralnego rozwoju człowieka w jego wszystkich aspektach: psychicznym, duchowym, fizycznym i społecznym.


Stowarzyszenie Psychologów Chrześcijańskich to inicjatywa podjęta w 1993 roku przez psychologów wierzących, którzy chcą realizować swoje powołanie zawodowe w duchu Ewangelii. Jest również wyrazem zrozumienia potrzeb tych pacjentów, którzy pragną być uszanowani w swoim doświadczeniu religijnym.


Szansa Poznania to kursy online obserwacji cyklu i rozpoznawania płodności przeznaczone dla kobiet, par i małżeństw. Prowadzone przez certyfikowanych nauczycieli MRP. Poradnia przedmałżeńska online dla narzeczonych

„Siódma – Dziewiąta” to wspólny poranek radiowy stacji katolickich w Polsce. Nadawany od poniedziałku do piątku od 7:09 do 9:00.

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze