Michał Osek OP

urodzony w 1987 r. – dominikanin, rekolekcjonista, od 2019 r. przeor klasztoru w Gdańsku i proboszcz parafii św. Mikołaja.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 2007 roku, śluby wieczyste złożył 7 kwietnia 2013 roku. Święcenia prezbiteratu przyjął 24 maja 2014 roku w Krakowie.

Po święceniach pracował w klasztorze w Poznaniu. Był sekretarzem redakcji miesięcznika „W drodze” (2014-2017). Od 2017 r. mieszka w gdańskim klasztorze, gdzie wcześniej pełnił funkcję subprzeora i syndyka klasztoru.

Objęcie urzędu przeora odbyło się 22 stycznia 2019 roku, w 792. rocznicę przybycia dominikanów do Gdańska. 22 lutego 2022 roku bracia gdańskiego konwentu ponownie wybrali Michała Oska OP przeorem.

Życzenia imieninowe przyjmuje 29 września.