Michał Osek OP

urodzony w 1987 r. – dominikanin, rekolekcjonista, w 2019 r. został wybrany przeorem klasztoru w Gdańsku i proboszczem tamtejszej bazyliki św. Mikołaja.

Objęcie urzędu przeora odbyło się 22 stycznia 2019 roku, w 792. rocznicę przybycia dominikanów do Gdańska.

Do Zakonu Kaznodziejskiego wstąpił w 2007 roku, śluby wieczyste złożył 7 kwietnia 2013 roku. Święcenie prezbiteratu przyjął 24 maja 2014 roku w Krakowie.

Po święceniach pracował w klasztorze w Poznaniu. Był sekretarzem redakcji miesięcznika „W drodze” (2014-2017). Od 2017 r. mieszka w gdańskim klasztorze, gdzie wcześniej pełnił funkcję subprzeora i syndyka klasztoru.

Życzenia imieninowe przyjmuje 29 września.