Czesław Paweł Bartnik OP

urodzony 29 czerwca 1934 r. w Gidlach – dominikanin, duszpasterz, spowiednik, przez ponad 30 lat był magistrem nowicjatu w poznańskim klasztorze, czyli wychowawcą braci wstępujących do zakonu.

Do Zakonu Kaznodziejów wstąpił w 1952 roku. Do Poznania przyjechał w 1961 r. Został pomocnikiem magistra nowicjatu, a później magistrem. Tak ojca Bartnika OP wspominał w felietonie Ucieczka grzeszników Jan Góra OP:

Pierwsze kroki w zakonności czyniłem pod jego okiem. Zaraz na początku wyznaczył mi sprzątanie ubikacji i łazienki. Cóż to były za czasy! Muszle klozetowe szorowało się proszkiem, potem wybielało kwasem i dezynfekowało lizolem. Codziennie więc przepłukiwałem urządzenia wodą, pokrapiałem lizolem, aby pachniały świeżością i biegłem do celi robić swoje. Pewnego razu, kiedy sprzątanie poszło mi niezwykle szybko, ojciec Magister przyszedł do mnie do celi. – Bracie, kto w domu sprzątał łazienkę? – zapytał. – Mamusia – odpowiedziałem zgodnie z prawdą. – Więc proszę za mną – i zabrał mnie do łazienki, którą dopiero co posprzątałem. Wziął do ręki starą żyletkę i zaczął zdrapywać z brzegów wanny warstwy mydła. Stałem osłupiały. Ojciec Magister ciągnął: – Proszę się nauczyć na przyszłość sprzątać porządnie. Rączka nie jest jeszcze konsekrowana. 

29.06.2019 roku świętował podwójny jubileusz: 85 lat życia i 60 lat święceń kapłańskich.

Wojciech Prus OP, Czesław Bartnik OP, s. Urszula po Mszy św. jubileuszowej; fot. Natalia Szablikowska

Jest spowiednikiem sióstr. Mieszka w Poznaniu.

Komentarz do Ewangelii Łk 1, 26-38

Czesław Bartnik OP jest współautorem książki Chwalić, błogosławić, głosić. Przewodnik dominikański.

Życzenia imieninowe przyjmuje 20 lipca.