Błażej Matusiak OP

urodzony w 1970 r. – dominikanin, filolog klasyczny, teolog, doktor muzykologii, duszpasterz, katecheta, recenzent muzyczny, eseista i tłumacz, mieszka w czeskiej Pradze, gdzie opiekuje się polską parafią.

Po ukończeniu studiów z filologii klasycznej wstąpił do Zakonu (1995 r.), a w 2002 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Od lat rozwija pasje muzykologiczne, których owocem jest książka Hildegarda z Bingen Teologia muzyki oraz seria artykułów poświęconych Hildegardzie z Bingen i Hieronimowi z Moraw.

22 listopada 2022 roku – we wspomnienie św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej – w Instytucie Sztuki PAN w Warszawie Błażej Matusiak OP obronił rozprawę doktorską z muzykologii. Praca zatytułowana „Traktat «De musica» Hieronima de Moravia jako dominikańska summa muzyki” została napisana pod opieką prof. dr hab. Elżbiety Witkowskiej-Zaremby.

Rozprawa doktorska stanowi pierwsze kompletne opracowanie w języku polskim dzieła XIII-wiecznego dominikanina. Hieronim z Moraw mieszkał w klasztorze św. Jakuba w Paryżu, gdzie – inspirowany współczesnymi mu teologami dominikańskimi – stworzył sumę wiedzy muzycznej, obejmującą zarówno wykład z teorii muzyki, jak i zasady dydaktyki muzycznej, kompozycji i wykonania chorału gregoriańskiego. Stanowi zatem ważne źródło na temat śpiewu dominikańskiego w samych początkach istnienia Zakonu. Błażej Matusiak OP poddał tekst gruntownej analizie, wykazując między innymi, że powstania traktatu nie należy wiązać z reformą liturgii dominikańskiej w 1254 roku, oraz polemizując z niedawną hipotezą o szkockim pochodzeniu Hieronima. [za info.dominikanie.pl]

Błażej Matusiak OP jest współautorem książki Quodlibet [co się podoba]. Studia dominikańskie.

Bloger na Dominikanie.pl. Aktywny na Twitterze.

Życzenia imieninowe przyjmuje 3 lutego.