promienie słońca
fot. Patrick Fore / UNSPLASH
Oferta specjalna -25%

Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan

0 votes
Wyczyść

Dz 10,34a–43 / Ps 118 / Kol 3,1–4 / Łk 24,13–35

[17 kwietnia 2022 / Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego]

„Przeszedł, dobrze czyniąc” – to nie nekrolog, to streszczenie ziemskiej drogi Syna Bożego. Przeszedł, dobrze czyniąc, głosząc dobrą nowinę, uzdrawiając chorych i wskrzeszając umarłych. Przeszedł, dobrze czyniąc, bo inaczej nie mógł; wszak dobro rozlewa się bez granic, więc „do końca ich umiłował”. Wszystkim wyświadczał dobro, a sam zmierzał do Jerozolimy, na krzyż, na śmierć, na zmartwychwstanie. Nie zatrzymał się po zmartwychwstaniu. Przyłączył się do uczniów idących do Emaus. Chociaż szli w złym kierunku, towarzyszył im na bezdrożach. Z manowców uczynił drogę do celu, On – Droga, Prawda i Życie.

Zagubionym uczniom Zmartwychwstały ofiarował klucz do Pisma Świętego. Ten klucz to On sam: Słowo, które stało się Ciałem. „I począwszy od Mojżesza poprzez wszystkich proroków wykładał im, co we wszystkich Pismach odnosiło się do Niego”. Nierozpoznany przez własnych uczniów uczył, jak odnajdywać Go w słowach Biblii. Wyjaśniał im, że wspólna wędrówka Logosu z ludźmi zaczęła się przed wcieleniem. „Zanim Abraham stał się, Ja jestem”. Nasz Bóg to Bóg Abrahama, Bóg Mojżesza, Bóg wędrowców.

„Znać sprawę Jezusa z Nazaretu” to rozpoznać w Nim Zbawiciela i wyruszyć Jego śladami, czyniąc po drodze dobro, w Jego imię i Jego mocą. Chrystus prawdziwie zmartwychwstał! Kto żyje tą prawdą, przejdzie za Nim przez bramę śmierci do życia. Kto „zna sprawę Jezusa z Nazaretu”, ten potrafi dać rozumną odpowiedź tym, którzy wątpią albo przeczą. Na naszych drogach nie mamy błądzić z błądzącymi, ale wskazywać drogę i wspólnie zmierzać do „tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga”.

Mamy pójść za dobrym nauczycielem dalej niż do Emaus, aż do końca dnia, który został nam dany. A potem zasiąść z Nim do uczty, w górze, w niebie. Poznać Go po łamaniu chleba, po dawaniu siebie. I odkryć, że są z nami ci, którym towarzyszyliśmy w drodze. To ci, którzy dzięki nam poznali sprawę Jezusa.

Na dobrej drodze
Błażej Matusiak OP

urodzony w 1970 r. – dominikanin, filolog klasyczny, teolog, doktor muzykologii, duszpasterz, katecheta, recenzent muzyczny, eseista i tłumacz, mieszka w czeskiej Pradze, gdzie opiekuje się polską parafią. Po ukończeniu st...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze