Tomasz Zamorski OP

urodzony w 1970 r. w Tarnobrzegu – dominikanin, kaznodzieja, rekolekcjonista, wykładowca homiletyki, doktor teologii.

Do Zakonu wstąpił w 1989 roku, a w 1996 r. przyjął święcenia kapłańskie.

Pracował w Krakowie jako duszpasterz młodzieży, w Warszawie był przeorem klasztoru św. Jacka i pracował w Fundacji Episkopatu Polski Dzieło Nowego Tysiąclecia. Był kapelanem mniszek w klasztorze w Radoniach.

17 czerwca 2015 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach obronił doktorat Sacramentum ordinis w narracjach kaznodziejskich Josepha Ratzingera/Benedykta XVI. Teologia, apologia, duchowość. Promotorem pracy był ks. prof. Jerzy Szymik.

Wykładowca Kolegium Filozoficzno-Teologicznego oo. Dominikanów w Krakowie. Mieszka w Łodzi, gdzie współtworzy Dominikański Ośrodek Kaznodziejski oraz pełni funkcję subprzeora, asystenta fraterni świeckich dominikanów oraz opiekuna kursów przedmałżeńskich.

Fascynuje go kaznodziejstwo, które według niego powinno być piękne, pogłębione i świadome biblijnego oraz teologicznego Źródła, a przede wszystkim bliskie człowiekowi. Tym właśnie próbuje rozpalić swoich słuchaczy i studentów.

Jak rozmawiać z niewierzącymi

Przypomnij sobie czym jest wiara!

Kobieta według Kościoła

Życzenia imieninowe przyjmuje 3 lipca.