cmentarz
fot. Kevin Andre Voh / UNSPLASH
Oferta specjalna -25%

Pierwszy i Drugi List do Tesaloniczan

0 opinie
Najniższa cena w ostatnich 30 dniach: 52,90 PLN
Wyczyść

Dz 5,12–16 / Ps 118 / Ap 1,9–19 / J 20,19–31

[24 kwietnia 2022 / Niedziela Miłosierdzia Bożego]

W czasie wędrówek z Jezusem apostołowie musieli mijać niejeden żydowski cmentarz. A gdy akurat nie patrzyli pod nogi, ich błąkający się w przestrzeni wzrok mógł od czasu do czasu natrafić na wyryty w kamieniu napis „Szalom”, czyli pokój. Archeolodzy uważają, że ten wyraz był w czasach opisywanych w Ewangelii zwyczajowo umieszczany na nagrobkach. Dlatego też choć sformułowanie: „Pokój wam”, skierowane przez Jezusa do jedenastu uczniów, którzy w obawie przed Żydami siedzieli w zamkniętym pomieszczeniu, było standardową formą powitania, to jednak w uszach uczniów mogło zabrzmieć nieco dziwnie. Człowiek zabity w piątek, który powinien leżeć w grobie, w niedzielę przychodzi do przestraszonych, zamkniętych ludzi i wita się z nimi słowami, które często można zobaczyć na nagrobkach. Apostołowie mogli dopatrywać się w pozdrowieniu Zmartwychwstałego ironii, odczytując Jego słowa, jakby chciał powiedzieć: Szalom – jeszcze tylko brakuje tego napisu nad drzwiami, żeby uznać, że jesteście w grobie. To Ja umarłem i powinienem tam być, a wy żyjecie i chcecie być pogrzebani żywcem? Chrystus nie po to się narodził jako człowiek, umarł i zmartwychwstał, żebyśmy zamykali się w naszych grobach lęku, nienawiści czy niewiary. My możemy przeżyć nasze życie inaczej niż uczniowie, którzy wprawdzie już słyszeli o tym, że Jezus powstał z martwych, ale dalej nie wierzyli, że nie muszą trwać w lęku przed nienawiścią innych przedstawicieli swojego narodu. Chrystus po to się narodził, umarł i zmartwychwstał, żeby żadne zamknięte drzwi nie były dla nas, podobnie jak dla Niego, nieprzekraczalną barierą. Wybór należy do każdego z nas. Czy przyjmujemy pokój, który przynosi Chrystus, czy też wybieramy cmentarny spokój, który czeka za zasłoną lęku, nienawiści i niewiary?

Cmentarny spokój
Radosław Więcławek OP

urodzony w 1990 r. – dominikanin, magister filologii klasycznej UJ i teologii UPJPII w Krakowie, od stycznia 2023 roku redaktor naczelny dominikanie.pl....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze