Grzegorz Hańderek

urodzony w 1977 r. – profesor sztuk plastycznych, obecnie rektor Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach.

Grzegorz Hańderek zajmuje się sztukami wizualnymi oraz grafiką artystyczną. Jest autorem m.in. projektu renowacji wnętrza kościoła dominikanów w Katowicach.