Arkadiusz Wojtas OP

Arkadiusz Wojtas OP

urodzony w 1996 r. – dominikanin, student teologii na UPJPII w Krakowie.

21 maja 2023 r. przyjął święcenia diakonatu, a rok później 25 maja – święcenia kapłańskie.

Arkadiusz Wojtas OP w latach 2021-2022 był sekretarzem miesięcznika „W drodze”. W 2022 roku przeprowadził serię wywiadów o sakramentach z Dominikiem Jurczakiem OP, które ukazały się na łamach miesięcznika pt. Siedem pierwszych.

Mieszka w Krakowie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 12 stycznia.