fot. cerqueira / unsplash
Oferta specjalna -25%

Liturgia krok po kroku

0 votes
Wyczyść

Iz 7,10–14 / Ps 24 / Rz 1,1–7 / Mt 1,18–24

[18 grudnia 2022 / IV niedziela Adwentu]

Prorok Izajasz zapowiada: „Oto Panna pocznie i porodzi Syna…”. W jednym z katolickich komentarzy wyczytałem, że prorok Izajasz nie miał na myśli panny, tylko żonę króla Achaza. Ot, ciekawostka z odległej przeszłości. Żadne proroctwo. Czy takie komentarze budują wiarę? Czy przysposabiają do odpowiedzi na słowo Boże? Tej właściwej, dawanej życiem? Tej, której uczy Panna Maryja?

Wolę czytać Pismo Święte ze świętymi, zwłaszcza ze św. Ireneuszem, który pisał nie tylko przeciw herezjom, jak głosi tytuł jego wielkiego dzieła, ale przede wszystkim jednym spojrzeniem objął sens wiary chrześcijańskiej. I właśnie św. Ireneusz przekonuje, że nie przypadkiem tłumacze Septuaginty, greckiego przekładu Starego Testamentu, wybrali w przytoczonym miejscu słowo „dziewica”. Duch Święty, który natchnął Izajasza, pokierował żydowskimi tłumaczami.

Emmanuel – Bóg z nami – to imię zapowiadanego Syna dziewicy. Emmanuel – to imię wyraża prawdę o tym, że Panna Maryja urodziła Boga-człowieka. Bóg z nami: oto Ewangelia, zawsze dobra i wiecznie nowa wiadomość o Synu Bożym. Czekając na Boże Narodzenie, pomyślmy o najpiękniejszym prezencie, jakim jest właśnie On – Bóg, który stał się człowiekiem. Jak mówi św. Paweł, Jezus Chrystus przyniósł nam łaskę i pokój. Skołatane serca mogą bić spokojnie w rytmie przyjmowania i dawania bezcennych Bożych darów, w rytmie łaski, w rytmie Słowa.

Bóg wypowiedział się w Słowie i stał się świat. Duch mówił przez proroków. Maryja Panna z pokorą przyznała, że proroctwo spełniło się na niej. „Oto ja, służebnica Pańska” – rzekła Matka Boga-człowieka, Bogarodzica, nasza Królowa, nasza Matka, nasza Siostra.

Bóg z nami – któż przeciwko nam? – pyta św. Paweł. Bóg z nami, więc wierni w Rzymie i wszędzie indziej mogą nosić dumne miano: „przez Boga umiłowani, powołani święci”. Aż tak? Właśnie tak.

Prorok Izajasz w Jerozolimie, tłumacze w Aleksandrii, Maryja i Józef w Nazarecie, adresaci św. Pawła w Rzymie, a teraz my: czytamy, słuchamy, staramy się wypełnić słowo Boże. Oto nasz udział w proroctwie. Oto Bóg z nami, w nas, w życiu twoim i moim. A więc: drogi czytelniku, z Bogiem!

Z nami Bóg!
Błażej Matusiak OP

urodzony w 1970 r. – dominikanin, filolog klasyczny, teolog, doktor muzykologii, duszpasterz, katecheta, recenzent muzyczny, eseista i tłumacz, mieszka w czeskiej Pradze, gdzie opiekuje się polską parafią. Po ukończeniu st...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze