Grzegorz Kuraś OP

urodzony w 1984 r. Tarnobrzegu – dominikanin, rekolekcjonista, duszpasterz, sekretarz redakcji miesięcznika „W drodze” (2017-2020), zakochany w Apokalipsie.

Świecenia prezbiteratu z rąk ks. bpa Grzegorza Rysia otrzymał 27 maja 2017 r. 

Od lipca 2017 r. do czerwca 2020 r. mieszkał w Poznaniu, gdzie był subprzeorem, duszpasterzem anglojęzycznej grupy 3ofLife przy duszpasterstwie akademickim.

Seria Ignis et sulphur

Mieszka w Korbielowie.

Życzenia imieninowe przyjmuje 9 maja.