Grzegorz Kuraś OP

urodzony w 1984 r. w Tarnobrzegu – dominikanin, rekolekcjonista, duszpasterz, sekretarz redakcji miesięcznika „W drodze” (2017-2020), zakochany w Apokalipsie.

Świecenia prezbiteratu z rąk ks. bpa Grzegorza Rysia otrzymał 27 maja 2017 r. 

Od lipca 2017 r. do czerwca 2020 r. mieszkał w Poznaniu, gdzie był subprzeorem, duszpasterzem anglojęzycznej grupy 3ofLife przy duszpasterstwie akademickim, sekretarzem redakcji miesięcznika „W drodze”. Od 2020 roku pracował w Korbielowie, a od 2022 r. w Lublinie.

Grzegorz Kuraś OP interesuje się Biblią, językami obcymi oraz turystyką górską.

Podczas pobytu w Korbielowie został redaktorem audycji „Strefa duszpasterska” w Radio Widok.

Życzenia imieninowe przyjmuje 9 maja.