Dariusz Duma

urodzony w 1968 r. – filozof, przedsiębiorca, trener, coach, doradca, prezes Chiltern Consultancy International Polska, pionier i autorytet konsultingu biznesowego w Polsce.

Dariusz Duma popularyzuje wiedzę, kompetencje i wartości związane z przedsiębiorczością, przywództwem, otwartością na zmiany, skutecznością biznesową i zarządzaniem przez wartości.

Jak być sobą w życiu i w pracy

Autor książki Serce i portfel. Być sobą w pracy wydanej nakładem Wydawnictwa W drodze.

Mieszka w Warszawie.