Dariusz Duma

urodzony w 1968 r. – filozof, przedsiębiorca, konsultant biznesowy, trener zarządzania i przywództwa, coach liderów i specjalistów, wykładowca na poziomie MBA i postMBA, twórca programów rozwojowych dla firm i organizacji w Polsce, Europie i USA. Pionier i autorytet konsultingu biznesowego w Polsce.

Interesuje się zagadnieniami skuteczności w zarządzaniu, przywództwa, rozwoju ludzi i organizacji, wpływem technologii na człowieka i życie społeczne, zarządzaniem karierą zawodową oraz łączeniem efektywności z długoterminową satysfakcją w pracy. Aktywnie inwestuje i rozwija spółki, prowadzi projekty doradcze, szkolenia i warsztaty.

Jak być sobą w życiu i w pracy

Autor książki Serce i portfel. Być sobą w pracy wydanej nakładem Wydawnictwa W drodze.

Mieszka w Warszawie.