ks. Piotr Roszak

urodzony 24 stycznia 1978 r. w Toruniu – polski ksiądz katolicki, doktor habilitowany nauk teologicznych, wykładowca na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie. Tłumacz z języka hiszpańskiego i łacińskiego. Współzałożyciel fundacji Pro Futuro Theologiae.

Święcenia kapłańskie przyjął w 2003 roku. W 2006 r. uzyskał licencjat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry (UNAV) w Pampelunie, gdzie trzy lata później obronił doktorat poświęcony koncepcji „mysterium-sacramentum-secretum” w teologii św. Tomasza z Akwinu. Pracował również w katedrze teologii systematycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Nawarry, prowadząc badania w międzynarodowych zespołach teologicznych oraz koordynując wymianę naukową między Polską a Nawarrą.

Od 2010 roku jest adiunktem w Katedrze Teologii Fundamentalnej i Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym UMK. Habilitował się w 2013 r. Nadal współpracuje z Uniwersytetem Nawarry jako profesor stowarzyszony teologii dogmatycznej.

W pracy badawczej zajmuje się egzegezą biblijną św. Tomasza z Akwinu, chrystologią rytu hiszpańsko-mozarabskiego, teologią analityczną oraz fenomenem pielgrzymek do Santiago de Compostela.

Wraz z ówczesnym dziekanem Wydziału Teologicznego UMK, ks. prof. Dariuszem Koteckim, oraz Piotrem P. Orłowskim założył fundację Pro Futuro Theologiae, która wspiera badania z dziedziny nauk teologicznych.

Ksiądz Piotr Paweł Roszak jest autorem książki Odkupiciel i Przyjaciel. U podstaw chrystologii soteriologicznej św. Tomasza z Akwinu w świetle Super Psalmos wydanej nakładem Wydawnictwa W drodze i Instytutu Tomistycznego.

Współtworzy Pracownię Szlaku św. Jakuba przy Wydziale Teologicznym UMK, organizującą cykliczne seminaria poświęcone historii i teraźniejszości Camino de Santiago. Pełni funkcję Przewodniczącego Rady Programowej ds. Rozwoju Szlaku św. Jakuba w woj. kujawsko-pomorskim przy Marszałku Województwa.

Od 2016 roku należy do Papieskiej Akademii im. św. Tomasza z Akwinu.

Udziela się przy organizowaniu licznych międzynarodowych konferencji naukowych w Polsce i Hiszpanii. Jest członkiem rad naukowych zagranicznych periodyków (m.in. „Cauriensia”, „Espiritu”) i należy do stowarzyszeń naukowych: Internationale Gesellschaft für Theologische Mediävistik e.V. (IGTM), European Society of Catholic Theology (ESCT), FIDEM, Polskiego Oddziału SITA, Stowarzyszenia Teologów Fundamentalnych w Polsce.

Laureat nagród: „Europa” przyznawanej przez Centrum Studiów Europejskich Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie oraz Komisję Europejską; Prezydenta Torunia w kategorii „promocja miasta” (2009 r.); Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego w kategorii „promocja regionu” (2012 r.); autonomicznego rządu regionalnego Galicji za działalność Pracowni Szlaku św. Jakuba na Wydziale Teologicznym UMK (2017 r.).