bp Michał Janocha

urodzony 27 października 1959 r. w Warszawie – Michał Robert Janocha, polski duchowny rzymskokatolicki, doktor habilitowany nauk humanistycznych w zakresie historii, historyk sztuki, znawca sztuki chrześcijańskiego Wschodu, ojciec duchowny w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym w Warszawie (2009-2013), profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, biskup pomocniczy warszawski od 2015 r.

Jego rozprawa habilitacyjna nosiła tytuł Ukraińskie i białoruskie ikony świąteczne w dawnej Rzeczypospolitej. Problem kanonu.

Homilia podczas wprowadzenia relikwii bł. Fra Angelico w kościele św. Dominika na warszawskim Służewie