William M. Wright IV

Robert Józef Woźniak

urodzony w 1974 r. – doktor teologii dogmatycznej, profesor nadzwyczajny, pracuje w Katedrze Antropologii Teologicznej Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie.

W 1999 roku otrzymał święcenia kapłańskie.

Ks. Robert Józef Woźniak obronił doktorat z teologii dogmatycznej na Uniwersytecie Nawarry w Pampelunie, studiował także na Uniwersytecie Gregoriańskim w Rzymie oraz na jezuickim Uniwersytecie Fordham w Nowym Jorku. Pracował jako wykładowca na uniwersytecie Facultad de Teología Pontificia y Civil w Limie.

Zajmuje się teologią trynitarną, jej historią i doktryną, zagadnieniami możliwości i natury metafizyki trynitarnej, teologiczną teorią poznania, a także relacjami teologii z filozofią współczesną.

Poznanie Boga w teologii zachodniej

Pełni funkcję redaktora naczelnego rocznika „Theological Research” wydawanego przez Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie. Jest również członkiem korespondentem Papieskiej Akademii Teologicznej działającej przy Papieskiej Radzie ds. Kultury, a od września 2017 – wiceprzewodniczącym Polskiego Stowarzyszenia Teologów Dogmatyków.

Nakładem Wydawnictwa W drodze ukazała się jego książka Różnica i Tajemnica. Objawienie jako teologiczne źródło ludzkiej sobości.