ojciec Łukasz Wiśniewski OP dominikanin

Łukasz Wiśniewski OP

urodzony 17 lutego w 1984 r. w Pasłęku – dominikanin, doktor teologii Uniwersytetu Fryburskiego, wykładowca teologii dogmatycznej, od maja 2021 roku przeor Konwentu Trójcy Świętej w Krakowie, od 29 stycznia 2022 roku prowincjał Polskiej Prowincji Dominikanów.

Do Zakonu Dominikanów wstąpił w 2003 roku. Pierwsze śluby złożył na ręce generała Zakonu, o. Carlosa A. Aspiroza Costy OP na zakończenie Kapituły Generalnej w Krakowie w 2004 roku. W czasie formacji przez rok mieszkał w Dublinie, gdzie studiował z braćmi z Prowincji Irlandii. Profesję solemną złożył 19 kwietnia 2009 r. Święcenia kapłańskie przyjął 21 maja 2011 r. z rąk śp. kard. Franciszka Macharskiego.

Po święceniach przez dwa lata mieszkał w Poznaniu, gdzie pracował w Wydawnictwie W drodze i był duszpasterzem akademickim.

W latach 2013-2019 kontynuował studia z teologii dogmatycznej we Fryburgu (Szwajcaria). Był asystentem prof. Benoît-Dominique’a de la Soujeole OP. Pod jego kierunkiem napisał i obronił magna cum laude dysertację doktorską, zatytułowaną Eklezjalny instynkt wiary (Lumen gentium 12, Dei verbum 8), która ukazała się po francusku nakładem Wydawnictwa Cerf.

Od 2020 roku mieszkał w Krakowie, gdzie przez kilka miesięcy był submagistrem (wychowawcą) braci studentów. 3 maja 2021 roku został wybrany przeorem krakowskiego konwentu.

Wykładowca teologii dogmatycznej (eklezjologia, eschatologia) w Kolegium Filozoficzno-Teologicznym w Krakowie. Prowadzi także wykłady w Dominikańskim Studium Filozofii i Teologii w Krakowie oraz Studium Dominicanum w Warszawie.

Publikuje w miesięczniku „W drodze”, stale współpracuje z Wydawnictwem W drodze. Posługuje się czterema językami obcymi.

29 stycznia 2022 roku Generał Zakonu, o. Gerard Timoner OP zatwierdził jego wybór na prowincjała Polskiej Prowincji Dominikanów.

Pierwszy wywiad z prowincjałem Łukaszem Wiśniewskim OP przeprowadził Dominik Jarczewski OP – W nieznane…:

Szedłem absolutnie w nieznane, porzucałem swój świat, nie miałem bladego pojęcia, co mnie spotka. Jedyne, co mnie prowadziło czy popychało, to jakiś Boży głos, Boże piękno, Boże przynaglenie i wydawało mi się czymś oczywistym, że muszę zrobić ten krok. Miałem jednocześnie świadomość, że jak przestanę patrzeć na Chrystusa, to zacznę się topić.

Łukasz Wiśniewski OP to pasjonat siatkówki i sportów wszelakich.

O rozeznawaniu powołania do Zakonu Kaznodziejskiego

Łukasz Wiśniewski OP wraz z Grzegorzem Kurasiem OP był jednym z duszpasterzy prowadzących grupy pielgrzymów na Camino de Santiago z okazji 50-lecia miesięcznika „W drodze”. Relacja grupy Camino Frances tutaj.

Życzenia imieninowe przyjmuje 18 października.