abp Grzegorz Ryś

abp Grzegorz Ryś

urodzony 9 lutego 1964 r. w Krakowie – kardynał, arcybiskup metropolita łódzki, w latach 2011-2017 biskup pomocniczy archidiecezji krakowskiej, profesor historii Kościoła, ceniony rekolekcjonista i kaznodzieja.

Do 2011 roku był rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie. W latach 2011-2022 przewodniczący Zespołu ds. Nowej Ewangelizacji działającego przy Konferencji Episkopatu Polski.

Pochodzi z Krakowa. Zanim wstąpił do seminarium był zaangażowany w Ruch Światło-Życie. Święcenia kapłańskie przyjął w 1988 roku, a niedługo po nich wrócił na studia, kończąc je z tytułem doktora habilitowanego.

Jest profesorem historii Kościoła, wykłada na Uniwersytecie Papieskim im. Jana Pawła II. Specjalizuje się w historii średniowiecza. Posługuje się łaciną, językiem włoskim i angielskim.

Pełnił funkcje dyrektora Archiwum Kapitulnego na Wawelu, rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie oraz przewodniczącego Konferencji Rektorów Wyższych Seminariów Duchownych w Polsce, ponadto należał do jednej z komisji w trakcie procesu beatyfikacyjnego Jana Pawła II.

Jego konsekracja biskupia miała miejsce w 2011 roku, kiedy papież Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej. Słowa towarzyszące mu w posłudze biskupiej brzmią to „Virtus in infirmitate”, czyli „Moc w słabości”.

14 września 2017 r. papież Franciszek mianował ks. Rysia arcybiskupem metropolitą archidiecezji łódzkiej.

Jest autorem wielu książek, w tym wydanych nakładem Wydawnictwa W drodze tytułów Bogaci Jego ubóstwem oraz Stało się Słowo.

Oprócz pełnienia funkcji arcybiskupa udziela się także jako rekolekcjonista, inicjuje liczne spotkania, kongresy i akcje ewangelizacyjne. Przygotowane przez niego rozważania drogi krzyżowej towarzyszyły nabożeństwu podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie (2016). Jest związany z neokatechumenatem. Zajmują go także wyzwania dla Kościoła we współczesnym świecie – sprawa powołań, formacja kapłanów, ekumenizm, dialog międzyreligijny.

W 2019 wprowadził w archidiecezji łódzkiej diakonat stały, a także utworzył Międzynarodowe Diecezjalne Seminarium Misyjne dla nowej Ewangelizacji „Redemptoris Mater”.

Od 21 listopada 2020 roku jest także członkiem Dykasterii ds. Biskupów.

Uhonorowany m.in. medalem 75-lecia Misji Jana Karskiego.

9 lipca 2023 roku, podczas południowej modlitwy Anioł Pański, papież Franciszek ogłosił arcybiskupa Grzegorza Rysia kardynałem. Konsystorz, podczas którego zostało kreowanych 20 nowych kardynałów odbył się 30 września 2023 r. w Watykanie.

Kardynał Grzegorz Ryś został członkiem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów.

Często podkreśla, że w wierze najważniejsze jest osobiste spotkanie z żywym Bogiem. Wiele osób dostrzega w nim niezwykły zmysł i pasję duszpasterską. Wypowiadając się nawet na trudne tematy, potrafi umiejętnie dobrać słowa i zaintrygować szerokie rzesze ludzi.

Lubi grać w piłkę nożną i jeździć na rowerze. W 2010 roku z okazji Roku Jubileuszowego św. Jakuba odbył rowerową pielgrzymkę do Santiago de Compostela.