Posłani w związku z grzechem

Posłani w związku z grzechem

Ks. Hans Küng (ur. 1928) jest szwajcarskim teologiem i filozofem. Był ekspertem II Soboru Watykańskiego. Od 1963 r. wykładał teologię dogmatyczną i ekumeniczną na uniwersytecie w Tybindze. Na tamtejszym uniwersytecie pracował w tym czasie (w latach 1966–69) jako profesor także ks. Joseph Ratzinger. W 1979 roku Kongregacja Nauki Wiary orzekła, że Hans Küng odszedł w swoich pismach od integralnej wiary katolickiej i dlatego nie może być uważany za teologa katolickiego i nie może pełnić misji nauczania. Jan Paweł II wspomnianą deklarację zatwierdził. Wkrótce po rozpoczęciu pontyfikatu, w roku 2005, papież Benedykt XVI przyjął Hansa Künga na prywatnej audiencji.

W kwietniu br. teolog opublikował list otwarty do biskupów świata, w którym zaapelował, by byli oni lojalni wobec głowy Kościoła, a równocześnie nie obawiali się zaangażowania w szczerą i otwartą krytykę papiestwa. Jego zdaniem Benedykt XVI w ciągu pięciu lat swojego pontyfikatu spowodował „wiele wypadków” i „zaprzepaścił wiele szans”, do których zaliczyć można, między innymi, brak zbliżenia z Kościołami protestanckimi oraz regres w dialogu z judaizmem. Wiarygodność władz Kościoła została dodatkowo osłabiona przez publiczne ujawnienie prawdy dotyczącej skandali seksualnych z udziałem duchownych. Küng uważa, że papiestwo znalazło się w krytycznym stanie i przewiduje upadek jego absolutyzmu. Dodaje jednak, że sytuacja ta nie doprowadzi do całkowitego upadku autorytetu urzędu Piotrowego, który koniec końców jest potrzebny w służbie jedności chrześcijan.

Stawiając taką diagnozę, teolog postuluje zniesienie celibatu i wyrażenie zgody na wyświęcanie kobiet. Zachęca ponadto biskupów, aby domagali się zwołania kolejnego soboru dla rozwiązania naglących problemów Kościoła.

Na tezy postawi

Zostało Ci jeszcze 85% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 5000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
||
Wyczyść

Zaloguj się