Zdjęcie Macieja Biskupa OP

Maciej Biskup OP

urodzony w 1972 r. – dominikanin, duszpasterz i rekolekcjonista, po studiach doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów, redaktorem naczelnym Oficyny W drodze oraz przeorem w Szczecinie, obecnie promotor Fraterni Świeckich św. Dominika, mieszka w klasztorze w Łodzi i związany jest z Dominikańskim Ośrodkiem Kaznodziejskim.

Święcenia kapłańskie przyjął w 1998 roku.

Zaangażowany jest w dialog ekumeniczny i dialog z judaizmem.

W serii Jezus – Żyd praktykujący Maciej Biskup OP przygląda się żydowskości Jezusa: rytuałom, świętom, nauczaniu, wychowaniu, modlitwie…

Publikował na łamach m.in. „W drodze”, „Więzi”, „Tygodnika Powszechnego”, „Listu” i „Biblii”. Autor książki Zaskoczony wiarą. Między Jerychem a Jerozolimą, współautor Droga do zbawienia. Prowadzi blog na stronie Dominikanie.pl.

Życzenia imieninowe przyjmuje 14 maja.