Emanuel Działa OP

(ur. 11 kwietnia 1912 r. w Czernelicy k. Stanisławowa na Ukrainie – zm. 24 września 1979 r. w Poznaniu) – dominikanin, historyk Zakonu, związany z ruchem Odnowy w Duchu Świętym.

Leon Działa był synem Jana i Rozalii z.d. Rzeczyckiej . Do szkoły powszechnej uczęszczał w rodzinnej miejscowości, a do gimnazjum najpierw w Horodence, później w Żółkwi, gdzie w latach 1927-1929 mieszkał w internacie dominikanów. Pobyt w nim utwierdził go w powołaniu zakonnym. Do Zakonu Braci Kaznodziejów wstąpił w 1929 r. w Krakowie, gdzie przyjął imię Emanuel.

Studiował we Lwowie i Rzymie (Angelicum). Profesję złożył 20 sierpnia 1930 roku, a święcenia kapłańskie przyjął 10 lipca 1938 r. w Rzymie.

W czasie pobytu w Rzymie Emanuel Działa OP ciężko zachorował na płuca, przeszedł operację i już nigdy nie odzyskał pełni zdrowia. Po drugiej wojnie światowej powrócił do kraju i pracował w klasztorze św. Józefa w Warszawie, następnie jako kapelan sióstr dominikanek w Świętej Annie, a przez ostatnie trzydzieści lat w konwencie w Poznaniu, gdzie m.in. pełnił funkcję kronikarza konwentu. Jego dziełem życia stało się opracowanie biogramów zakonników dominikańskich do kolejnej edycji księgi zmarłych.

Sumienie miał delikatne, niekiedy skrupulatne. Cierpiąc samemu z tego powodu, poświęcił się leczeniu dusz skrupulatnych. Opracował wskazania dla dusz skrupulatnych i napisał wiele artykułów z zakresu życia wewnętrznego drukowanych na łamach „Ateneum Kapłańskiego”, „Znaku”, „W drodze” i „Przewodnika Katolickiego”.

Spokojny, uśmiechnięty, miły w kontakcie z współbraćmi. Był powszechnie ceniony i lubiany. Przez ponad dwadzieścia lat związany z poznańskim klasztorem dominikanów, gdzie zapamiętano go jako człowieka o pogodnym sercu, pogrążonego w modlitwie i milczeniu. Zmarł w wieku 67 lat. 49 lat przeżył w Zakonie, z czego 41 jako kapłan.

Jest autorem wielokrotnie wznawianego, nieocenionego i praktycznego przewodnika dla skrupulatów oraz spowiedników – Skrupulatom na ratunek.

Dzięki Archiwum Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie można poznać spuściznę archiwalną ojca Działy OP.