fot. carlos
Oferta specjalna -25%

List do Rzymian

0 opinie
Wyczyść

Pwt 4,32–34.39–40 / Ps 33 / Rz 8,14–17 / Mt 28,16–20

30 maja 2021 / Niedziela Trójcy Świętej

Nakaz misyjny Chrystusa jest jednoznaczny. Nie jest wezwaniem do wyjaśniania skomplikowanych teologicznych prawd. To zadanie wtórne. Głosząc, uczniowie mają wprowadzać w doświadczenie: „Idąc więc, czyńcie uczniami wszystkie narody”, jak tłumaczy Biblia Ekumeniczna, czy „Pozyskujcie uczniów we wszystkich narodach”, jak czytamy w Biblii Paulistów. Taka jest istota słowa Bożego. Pismo Święte nie jest traktatem o Bogu Jedynym, o podwójnej naturze Chrystusa czy o trzech Osobach Boskich. Jest opisem doświadczenia człowieka, który spotyka się z Bogiem Żywym i wchodzi z Nim w relację. Po wniebowstąpieniu uczniowie mają nadal być w drodze, tak jak od samego początku żądał tego od nich Chrystus: „Ty pójdź za Mną”. Naśladować Jezusa to iść krok w krok za Nim. Słowo „naśladowanie” w ewangeliach pojawia się około osiemdziesięciu razy, ale tylko raz jako rzeczownik (z gr. akolouthesis) – jako pojęcie abstrakcyjne, natomiast w pozostałych przypadkach jako czasownik (z gr. akolouthein), czyli jako konkretny krok życiowy. Dlatego uczniowie, którzy po zmartwychwstaniu „dają się prowadzić Duchowi Boga” (Rz 8,14), „przyśpieszają” kroku za Jezusem, by wprowadzić w doświadczenie wiary innych, udzielając im chrztu w Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Przychodzące na świat niemowlę nie rozumie, co to znaczy, że zostało poczęte i przyjęte przez swoich rodziców, nie zmienia to jednak prawdy, że to ma miejsce i jest jego doświadczeniem. Podobnie my – przez chrzest jesteśmy przyjęci przez Trójcę Świętą, by zadomowić się w Jej relacjach. Nie pojmujemy natury życia w Bogu jako wspólnoty Trzech Osób, ale to Boskie życie nam się udziela. Dzieje się to w każdym błogosławieństwie, gdy Ojciec przygarnia nas niejako swymi Dłońmi – Chrystusem i Duchem Świętym. Bóg Ojciec i w stworzeniu nas, i w odkupieniu „miał przecież bogatą i niewymowną pomoc, wspo- magają Go bowiem we wszystkim Jego Bliscy, a zarazem Jego Ręce, to znaczy Syn i Duch, Słowo i Mądrość” (św. Ireneusz z Lyonu, II w.).

Czyńcie sobie uczniów
Maciej Biskup OP

urodzony w 1972 r. – dominikanin, duszpasterz i rekolekcjonista, po studiach doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów, redaktorem naczelnym Oficyny W drodze oraz przeorem w Szczecinie, obecnie promotor Frater...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze