fot. avinash-kumar
Współczesne społeczeństwa odrzucają prawo naturalne, ponieważ ma ono charakter uniwersalny i nie pasuje do ich pluralistycznych założeń ideowych. Ponadto wielu ludzi na swój osobisty użytek odrzuca prawo naturalne, ponieważ ujawnia ono ich złe czyny.Prawo naturalne to koncepcja obiektywnego, uniwersalnego porządku moralnego, uprzedniego wobec prawa stanowionego, wyjaśniająca, w jaki sposób ten porządek istnieje, jak jest poznawany przez człowieka i jak kształtuje ludzkie zachowania. Prawo naturalne można wstępnie określić jako zestaw racjonalnie poznawalnych zasad i elementarnych kryteriów dobra, wywodzących się z natury ludzkiej, oraz sformułowanych na ich podstawie norm moralnych wskazujących, co należy robić, a czego unikać, aby żyć dobrze i osiągnąć szczęście.Jaka jest podstawowa struktura prawa naturalnego?Wcale nie trzeba się posługiwać nazwą „prawo naturalne” ani znać jego teorii, aby w praktyce nim się kierowa
Zostało Ci jeszcze 93% artykułu

Kup miesięcznik W drodze 2021, nr 05, a przeczytasz cały numer

|
Wyczyść