fot. andrew-buchanan
Oferta specjalna -25%

Jak się modlić Pismem Świętym

0 votes
Wyczyść

Dz 10,25–26.34–35.44–48 / Ps 98 / 1 J 4,7–10 / J 15,9–17

9 maja 2021 / VI niedziela wielkanocna

„Bóg jest miłością” (1 J 4,8) to chyba najczęściej powtarzane słowa św. Jana. Ale ten sam autor napisał: „Boga nikt nigdy nie widział, Ten Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, [o Nim] pouczył” (J 1,18).

Miłość Boga jest więc widoczna w Jezusie Chrystusie. On pierwszy nas umiłował i oddał za nas życie, by nas uwolnić od grzechów. Zachowane i przypominane jest to szczególnie w sakramentach. Trzeba jednak nieustannie pamiętać o jednym: Bóg jest niewidzialny. Ma nas to chronić przed „oswojeniem” Boga, przed tworzeniem jednowymiarowych obrazów Boga, jednego sposobu mówienia do Niego czy o Nim. Trzeba być nieustannie gotowym na możliwość ukazania się Boga w zupełnie innej postaci, niż nam się dotychczas wydawało.

Miłość jest widzialna, jest oparta na konkretach i jest nieskończona, bo dopóki jest, dopóty daje świadectwo przez nowe wydarzenia. Miłość przekracza słowa i czas, przekracza nasze życie i śmierć. Ale niezwykle ważne jest to, że dzięki miłości Jezusa przestajemy być sługami, a stajemy się przyjaciółmi, za których warto oddać życie (por. J 15,13–15). Stajemy się przyjaciółmi dla Boga i dla siebie nawzajem. Zostajemy wyzwoleni z ducha niewoli dzięki Jezusowi: „Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzo- nego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu, abyśmy mogli otrzymać przybrane synostwo. Na dowód tego, że jesteście synami, Bóg wysłał do serc naszych Ducha Syna swego, który woła: Abba, Ojcze! A zatem nie jesteś już niewolnikiem, lecz synem. Jeżeli zaś synem, to i dziedzicem z woli Bożej” (Ga 4,4–7).

Możemy razem z Jezusem wołać do Boga „Abba”, „Tatusiu”. Słowo to całkowicie rozsadzało dotychczasowe myślenie Żydów o Bogu. Nikt tak intymnie do Boga się nie zwracał jak Jezus.

Miłość Niewidzialnego to zatem widzialna w Jezusie miłość Boga do nas i nasza miłość do Niego. Bądźmy gotowi, że jeszcze nieraz Bóg zaskoczy nas w naszym życiu.

Miłość Niewidzialnego
Krzysztof Popławski OP

urodzony 5 października 1964 r. w Ostródzie – dominikanin, rekolekcjonista, spowiednik, misjonarz na Tajwanie i w Chinach, dwukrotny prowincjał polskich dominikanów (2006-2014), socjusz generała zakonu ds. Europy Wschodniej i Środkowej (2014-2020). Mieszka w Rzymie....

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze