fot. archiwum redakcji

ks. Przemysław Sawa

urodzony w 1976 r. – prezbiter diecezji bielsko-żywieckiej, doktor teologii dogmatycznej, pracownik Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Zajmuje się naukowo współczesną duchowością, ekumenizmem, teologią nowej ewangelizacji, zwłaszcza eklezjologią.
Ks. Przemysław Sawa jest założycielem i dyrektorem Szkoły Ewangelizacji Cyryl i Metody (SECiM). Przynależy do Ekipy Krajowej Szkoły Ewangelizacji św. Andrzeja (SESA) w Polsce. Prowadzi liczne rekolekcje, misje, kursy w kraju i za granicą.

Decyzją papieża Franciszka pełni funkcję Misjonarza Miłosierdzia. Z dekretu biskupa pełni posługę egzorcysty w diecezji bielsko-żywieckiej.

Mottem jego posługiwania są słowa Ez 24,27c:

Będziesz dla nich znakiem i poznają, że Ja jestem Pan.