Elżbieta Sobkowiak

urodzona w 1971 r. – pedagog, specjalista terapii uzależnień, współprowadząca grupy dla rodziców po stracie dziecka.

Pomaga osobom z doświadczeniami przemocy, zaniedbania oraz straty osób bliskich. Posiada certyfikat specjalisty uzależnień od Instytutu Psychologii Zdrowia, ukończyła „Program Wspierania Rodziny” oraz prowadzi „Szkołę dla rodziców”.

Na co dzień pracuje jako terapeutka na oddziale leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych. W swojej pracy koncentruje się na grupach wsparcia dla osób dotkniętych problemem uzależnienia (osób uzależnionych, współuzależnionych oraz DDA). Pomaga również w leczeniu uzależnień behawioralnych np.: pracoholizm, uzależnienie od jedzenia, komputera, telefonu, portali społecznościowych.

Ukończyła także szkolenia z technik psychoterapeutycznych w Instytucie Ericsona, Stowarzyszeniu NEST i Wielkopolskim Towarzystwie Terapii Systemowej.

Wraz z Ewą Chalimoniuk i Krzysztofem Popławskim OP jest współautorką książki Życie zmienia się, ale się nie kończy. Chrześcijańskie przeżycie żałoby wydanej nakładem Wydawnictwa W drodze.

Wdowa. Matka dorosłych dzieci. Mieszka pod Poznaniem.

Prowadzi gabinet.