fot. austrian-national-library

Czy życie ludzkie jest najwyższą wartością?

Często w dyskusjach spotykam się z argumentem, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Co ciekawe, tego samego argumentu na potwierdzenie swoich tez używają najróżniejsze grupy ludzi. Czy dla chrześcijanina, który gotowy jest oddać życie za wiarę lub bliźnich, życie ludzkie jest najwyższą wartością?

Ochrona życia ludzkiego jest podstawą cywilizowanego świata, a Powszechna deklaracja praw człowieka wpisała się na trwałe w dorobek ludzkości. W tym sensie można powiedzieć, że ochrona życia ludzkiego, ale również ochrona życia narodów, o czym przypomniał Jan Paweł II w przemówieniu do członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1995 roku, jest jedną z najwyższych wartości określających życie społeczne. Nie oznacza to jednak, że te podstawowe prawa nie są łamane, również w obszarze cywilizacji zachodniej. Z jednej strony możemy obserwować jawne zaprzeczanie wartości życia nie tylko na poziomie dyskusji, ale również prawa stanowionego. Z drugiej strony, nawet w tych krajach, w których przestrzegane są wszystkie podstawowe prawa człowieka, pojawiają się zupełnie nowe wyzwania, na które bardzo często społeczeństwo nie jest przygotowane. Można powiedzieć, że proste stwierdzenie: „Życie jest wartością i nie powinno się go odbierać”, jest zrozumiałe dla każdego, jednak w złożonym organizmie, jakim jest społeczeństwo demokratyczne, zaczyna budzić ono niepokój, a czasami nawet jest uważane za łamanie czyichś podstawowych praw.

Najpierw wolność

W świecie, w którym żyjemy, argumentacja odwołująca się do życia jako najwyższej wartości, choć na pierwszy rzut oka wydaje się bardzo prosta i łatwa do wcielenia, zaczyna być kwestionowana. Na ten problem zwraca uwagę Jan Paweł II w encyklice Evangelium vitae. Pisze w niej między innymi, że „źródłem sprzeczności między oficjalnymi deklaracjami praw człowieka a ich tragiczną negacją w praktyce jest pojęcie wolności, które absolutyzuje znaczenie jednostki ludzkiej, przekreślając jej odniesienie do solidarności z drugimi, do pełnej akceptacji drugiego człowieka i do sł

Zostało Ci jeszcze 75% artykułu

Wykup dostęp do archiwum

  • Dostęp do ponad 7000 artykułów
  • Dostęp do wszystkich miesięczników starszych niż 6 miesięcy
  • Nielimitowane czytanie na stronie www bez pobierania żadnych plików!
Wyczyść

Zaloguj się

Czy życie ludzkie jest najwyższą wartością?
Wojciech Surówka OP

urodzony w 1975 r. – dominikanin, duszpasterz, rekolekcjonista, doktor filozofii. Przez wiele lat pracował w Rosji i na Ukrainie, był promotorem życia intelektualnego i radnym Wikariatu Ukrainy, dyrektorem...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze