fot. austrian-national-library

Czy życie ludzkie jest najwyższą wartością?

Często w dyskusjach spotykam się z argumentem, że życie ludzkie jest najwyższą wartością. Co ciekawe, tego samego argumentu na potwierdzenie swoich tez używają najróżniejsze grupy ludzi. Czy dla chrześcijanina, który gotowy jest oddać życie za wiarę lub bliźnich, życie ludzkie jest najwyższą wartością?Ochrona życia ludzkiego jest podstawą cywilizowanego świata, a Powszechna deklaracja praw człowieka wpisała się na trwałe w dorobek ludzkości. W tym sensie można powiedzieć, że ochrona życia ludzkiego, ale również ochrona życia narodów, o czym przypomniał Jan Paweł II w przemówieniu do członków Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 1995 roku, jest jedną z najwyższych wartości określających życie społeczne. Nie oznacza to jednak, że te podstawowe prawa nie są łamane, również w obszarze cywilizacji zachodniej. Z jednej strony możemy obserwować jawne zaprzeczanie wartości życia nie tylko na poziomie dyskusji, ale również prawa stanowionego. Z drugiej strony, nawet w tych krajach, w których przestrzegane są wszystkie podstawowe prawa człowieka, poja
Zostało Ci jeszcze 87% artykułu

Kup miesięcznik W drodze 2021, nr 05, a przeczytasz cały numer

|
Wyczyść