fot. archiwum redakcji

Rafał Cekiera

urodzony w 1979 r. – doktor nauk społecznych, adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, zajmuje się socjologią religii, migracji i kultury.

Publikował m.in. w „Tygodniku Powszechnym”, „Znaku”, „Charakterach” czy „Czasie Kultury”. Autor książek O pułapkach emigracyjnej lekkości, Zgryzoty i nadzieje. Socjologiczna analiza wpisów do ksiąg wotywnych w kaplicy św. Wendelina w Rudzicy.