fot. archiwum redakcji

Michał Wilk

urodzony w 1981 r. – biblista, redaktor, tłumacz, programista, wykładowca WSD Zakonu Pijarów, WSD Zakonu Redemptorystów oraz Dominikańskiego Studium Filozofii i Teologii, założyciel i redaktor portalu BibleNote+ (dawniej: Orygenes+).

Języki nowożytne studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim, języki starożytne i biblistykę – na Pontificia Università Gregoriana i Sapienza Università di Roma, informatykę – na Politechnice Warszawskiej.

Platforma BibleNote+ Univeristy jest pierwszym w sieci otwartym uniwersytetem biblijnym on-line.

Projekty naukowe i obszar zainteresowań naukowych: retoryka klasyczna i semicka, metafory teologii Pawła z Tarsu w kontekście polityki Cesarstwa Rzymskiego, Corpus Paulinum i Septuaginta jako starożytne projekty translatologiczne, manuskrypty i krytyka tekstualna NT, percepcja NT w kręgach języków koptyjskiego i syryjskiego.

Mieszka w Krakowie.