Olga Drenda

antropolożka kultury, pisarka, eseistka, tłumaczka; absolwentka wydziału Etnologii i Antropologii Kultury UJ.

Autorka książek Duchologia polska. Rzeczy i ludzie w latach transformacji, Wyroby. Pomysłowość wokół nas (nominacja do Paszportów Polityki i Nagroda Literacka Gdynia w kategorii esej) oraz rozmów Czyje jest nasze życie? (wspólnie z Bartłomiejem Dobroczyńskim) i Książka o miłości (wspólnie z Małgorzatą Halber), a także tekstów do antologii Delfin w malinach, Prognoza niepogody i Hourras et desarrois. Scenes d’une guerre culturelle en Pologne.

Autorka esejów towarzyszących wystawie Marzenia (wio)senne (Galeria Biała, Lublin) i fotografiom Łukasza Rusznicy z cyklu Subterranean River.

Od 2013 roku prowadzi fanpage Duchologia, poświęcony widmom epoki transformacji.