fot. fot. diana-akhmetianova/unsplash
Oferta specjalna -25%

Ewangelia według św. Marka

0 votes
Wyczyść

Ap 11,19a; 12,1.3-6a / Ps 45 / 1 Kor 15,20-26 / Łk 1,39-56

Matki Bożej Zielnej to polska, ludowa nazwa uroczystości Wniebowzięcia NMP. W Czechach jest to święto Matki Boskiej Korzennej, a w Niemczech Żytniej lub Kwietnej. Już od X wieku 15 sierpnia święcono płody rolne i zioła, oddając hołd Maryi Pannie i prosząc o „większą obfitość”. Odmawiane tego dnia błogosławieństwo ziół i kwiatów kończy się słowami: „A gdy będziemy schodzić z tego świata, niech nas, niosących pełne naręcza dobrych czynów, przedstawi Tobie Najświętsza Dziewica Wniebowzięta, najdoskonalszy owoc tej ziemi, abyśmy zasłużyli na przyjęcie do Twojego domu”. Prośba o „większą ob- fitość” wyraża pragnienie dojrzewania do uczestnictwa w Boskiej naturze (2 P 1,4), którego istotę wyjaśnia św. Paweł: „Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach; abyście w miłości wkorzenieni i ugruntowani, wraz ze wszystkimi świętymi zdołali ogarnąć duchem, czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość, i poznać miłość Chrystusa, przewyższającą wszelką wiedzę, abyście zostali napełnieni całą Pełnią Bożą” (Ef 13,17–19).

Odkupienie przyniosło nadzieję na pełnię życia w Bogu, które realizuje się w Maryi jako pierwszej ze stworzeń. Syn przychodzi po swoją Matkę, która Go zrodziła, wychowała i trwała przy Nim po krzyż, aby uczestniczyła w Jego chwale: „Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją” (J 17,24). Nie jest to rodzinna protekcja. Maryja jako anawim Pana (So 3,12) należy do „najmniejszych królestwa” (Mt 11,11), którzy świadomi swej bezsilności – jako ubodzy, płaczący, cisi, miłosierni, czystego serca, wprowadzający pokój, cierpiący dla sprawiedliwości – pokładają całą ufność w Panu. Maryja, „pełna łaski”, wyprasza nam „męstwo w dążeniu do życia wiecznego (…). A kiedy przyjdzie nam cierpieć, zostają w nas wydrążone głębsze pokłady, niż uważaliśmy to za możliwe, głębie, które potem w życiu wiecznym okażą się rezerwuarami większego szczęścia, źródłami jeszcze bardziej wydajnymi” (Hans Urs von Balthasar, Credo).

Większa obfitość
Maciej Biskup OP

urodzony w 1972 r. – dominikanin, duszpasterz i rekolekcjonista, po studiach doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów, redaktorem naczelnym Oficyny W drodze oraz przeorem w Szczecinie, obecnie promotor Frater...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze