Czytać ten ślad
fot. khara woods / UNSPLASH.COM
Oferta specjalna -25%

Ewangelia według św. Łukasza

0 votes
Wyczyść

Dz 2,36-41 / Ps 33 / J 20,11-18

Pod krzyżem zabrakło uczniów, zabrakło człowieka, brakowało nawet Boga. Wreszcie zabrakło Pana. A tu w ogrodzie pada pytanie, które rozdrapuje tak świeżą ranę rozstania: „Niewiasto, czemu płaczesz? Kogo szukasz?”. Ksiądz prof. Józef Tischner w trakcie jednej z wielkanocnych homilii mówił: „Po tym wstrząsie ukrzyżowania – rodziła się na powrót wiara w Boga i wiara w Syna Człowieczego. Jak znowu nad światem, nad historią człowieka objawiał się im Bóg. Pamiętali bowiem być może słowa Chrystusa: »Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił?«. Nie tylko Chrystusa opuścił. Opuścił także uczniów. I teraz trzeba było wrócić do tej wiary. Od tego miejsca pod krzyżem zaczął się powrót. Zaczęło się od pytania – opuścił czy nie opuścił? Powoli, krok po kroku, z lękiem, z niepokojem, z przerażeniem wracali do swojego Boga. Wracali poprzez doświadczenie pustego grobu. Ale oprócz wiary w Boga ukrzyżowanie zniszczyło w nich jeszcze inną wiarę: wiarę w człowieka. (…) Rozsypała się w nich także wiara w samych siebie”.

W uczniach tliła się jednak nadal tęsknota, by – jak w przypadku Marii – namaścić ciało Jezusa lub by usłyszeć to jedno słowo wybaczenia, którego tak bardzo potrzebował Piotr. Rozbudzona tęsknota ma torować drogę do ponownego spotkania Chrystusa w Duchu. I gdy do niego dochodzi, okazuje się wprawdzie krótkotrwałe, ale wystarczająco intensywne, by pamięć i ból serca otworzyć na dar uzdrowienia. Pan prosi Marię Magdalenę: „Nie zatrzymuj Mnie”. Tischner mówił, że „trzeba umieć czytać ten ślad”. To nie tylko Pan zmartwychwstał. Do życia wracają także uczniowie. Maria Magdalena powraca, aby wejść w dojrzalszą relację wiary.

Apostołka apostołów poznała Pana w miejscu, w którym widziała Go po raz ostatni, gdy składano Jego ciało do grobu. W skierowanym do niej słowie: „Mario” rozpoznała niepowtarzalny język miłości, która nie ustaje. Gdy tracimy z oczu Boga, warto wracać do miejsc i dni, gdy Go widzieliśmy, słyszeliśmy i ufaliśmy Mu po raz ostatni!

Czytać ten ślad
Maciej Biskup OP

urodzony w 1972 r. – dominikanin, duszpasterz i rekolekcjonista, po studiach doktoranckich z teologii dogmatyczno-fundamentalnej na UAM był m.in. magistrem braci nowicjuszy i studentów, redaktorem naczelnym Oficyny W drodze oraz przeorem w Szczecinie, obecnie promotor Frater...

Produkt dodany do koszyka

Zobacz koszyk Kontynuuj zakupy

Polecane przez W drodze